12 november 2014

RSD huurt detectives in

Mahadew, IwanIwan Mahadew, fractieleider van de PvdA in Oud-Beijerland heeft schriftelijke vragen gesteld over de inhuur van detectives door de RSD voor het opsporen van bijstandsfraude.
Hij beroept zich daarbij op de uitspraak op 16 september 2014 van de Centrale Raad van Beroep.

In zijn uitspraak  beslist de Centrale Raad van Beroep dat een gemeente haar kerntaken bij de uitvoering van de bijstand, zoals de preventie van bijstandsfraude, niet mag uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Deze kerntaken dienen binnen het publieke domein te worden uitgevoerd.
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Mahadew stelde de volgende vragen aan het het college van B&W:

1. Is het college bekend met dit arrest? 
2. Is de informatie juist dat de RSD gebruikt maakt van een particulier detectivebureau? 
3. Is het juist dat dit bureau werkt volgens het ‘no cure no pay’ 
principe?
4. Vindt het college dat door deze wijze van opsporen van inkomensfraude risico’s ontstaan?
5. Is dit arrest reden om het beleid op dit stuk te heroverwegen?
6. Is er een reden dat de gemeente raad van OBL niet is ingelicht over deze werkwijze?

Klik hier voor het artikel in het Algemeen Dagblad / Hoeksche Waard van 12.11.2014

Hier vindt u een artikel over dit onderwerp op de website van  Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten.

Het arrest zelf kunt u hier vinden.