11 november 2015

Rectificatie uitzending Radio HW over Onderzoek Bestuurlijke Toekomst

Op 10 november publiceerden wij op deze website een aankondiging voor een live-uitzending vanuit het raadsledenoverleg op 18 november a.s.
Dit bericht berust op een misverstand.

Het komt er op neer dat Radio HW niet het raadsledenoverleg van 18 november uitzendt maar wél het daaropvolgende slotdebat van alle fractievoorzitters op woensdag 2 december a.s.

Het gewijzigde bericht luidt als volgt.

Op woensdag 18 november komen alle raadsleden uit de Hoeksche Waard bijeen om te discussiëren over onze bestuurlijke toekomst.

Dit doen zij naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard” dat is opgesteld naar aanleiding van een aantal stuurgroepbijeenkomsten, bijgewoond door alle fractievoorzitters in de Hoeksche Waard.
Volgens planning moet dit op op 17 december leiden tot een unanieme beslissing door alle 5 de gemeenteraden.
Zij hebben daarbij de keuze tussen samenvoeging tot één gemeente Hoeksche Waard of verdergaande samenwerking ‘met doorzettingsmacht’.
De openbare bijeenkomst op 18 november vindt plaats in csg Willem van Oranje, Polderlaan 2 in Oud-Beijerland. Aanvang 19.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst wordt alle raadsleden gevraagd ‘met de billen bloot’ te gaan als het gaat om deze keuze.
Ook voor de burgers wordt dit een zeer belangwekkende bijeenkomst.

Bent u geïnteresseerd in de materie en/of van plan de bijeenkomst in Oud-Beijerland bij te wonen dan is het handig de onderstaande documenten te lezen:

Uitnodiging raadsledenbijeenkomst OBT 18 november 2015

Programma openbare raadsledenbijeenkomst OBT 18 november 2015

Eindrapport OBT Hoeksche Waard (aangepast op errata)

Vervolgens vindt  op woensdag 2 december het slotdebat plaats van de stuurgroep (alle fractievoorzitters uit de Hoeksche Waard) in de Vijf  Schelpen in Mijnsheerenland.
Het doel van deze bijeenkomst is te komen tot een éénsluidend raadsvoorstel voor alle Hoeksche Waardse gemeenteraden die hierover op 17 december een besluit zullen nemen.

logo omroepHW met herfstbladRadio Hoeksche Waard heeft aangekondigd voor de thuisblijvers deze bijeenkomst rechtstreeks te verslaan via FM 96.0