16 september 2015

Raad Korendijk neemt negatief besluit over Regionale Woonvisie

De gemeenteraad van Korendijk heeft op dinsdagavond 15 september de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard niet vastgesteld.
De provincie eist van de 5 gemeenten dat zij, vóórdat zij toestemming verleent voor individuele woningbouwplannen, een regionale woonvisie, samen met een regionaal woningbouwprogramma gezamenlijk bij haar indienen.Alle 5 raden moeten hier dan uiteraard mee ingestemd hebben voor wat betreft de woonvisie.
De vaststelling van het woningbouwprogramma is voorbehouden aan de colleges, die elk één wethouder afvaardigen naar het zogenaamde portefeuillehoudersoverleg (Pfo) van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW).

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel werd de aftrap genomen door de fractievoorzitter van de PvdA, Jelle Stelpstra. Zijn betoog in eerste termijn vindt u hier.

stemmingNa een indringend debat, dat drie kwartier duurde en dat u hier  nog eens rustig kunt beluisteren (agendapunt 9.7) werd uiteindelijk de woonvisie in stemming gebracht, met het naastliggende resultaat.

 

 

Het gevolg van het feit dat Korendijk de Woonvisie niet heeft vastgesteld is dat er geen Regionale Woonvisie ligt. De colleges zullen terug moeten naar ‘de tekentafel’ teneinde de woonvisie en/of het woningbouwprogramma zodanig aan te passen dat er in alle 5 gemeenteraden een meerderheid gevonden kan worden.

Tot die tijd zal de provincie Zuid-Holland geen bestemmingsplannen vanuit de Hoeksche Waard in procedure nemen.