Door op 4 juli 2017

PvdA motie ‘Garantiebanen’ in Korendijk aangenomen.

Sinds het Rijk heeft besloten de Sociale Werkplaatsen op termijn af te schaffen, is er aan bedrijven en overheidsinstellingen de verplichting opgelegd om voor deze doelgroep zogenaamde Garantiebanen te realiseren.

 

 

Het gaat hierbij om een groep kwetsbare mensen met een arbeidsbeperking, waarvoor het van groot belang is dat zij, in een of andere vorm, volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.

De regering heeft als doelstelling geformuleerd dat er vóór 2024 door bedrijven en overheidsinstellingen samen 125.000 garantiebanen moeten worden gecreëerd.
Als concrete doelgroep worden genoemd
– mensen met een Wajong uitkering (van UWV) die niet volledig arbeidsongeschikt zijn
– mensen op de wachtlijst van de Wsw
– andere groepen met een beperking (doelgroep gemeente) die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

De resultaten tot nu toe van de 5 Hoeksche Waardse gemeenten zijn tot nu toe teleurstellend.

Het mag dan voor de Hoeksche Waard niet om hele grote aantallen gaan, de PvdA is van mening dat als je van bedrijven een grote inspanning verwacht, de gemeenten zeker niet achter mogen blijven en het goede voorbeeld moeten geven.

De invulling van de garantiebanen valt onder het zogenaamde ‘re-integratie beleid’. WIHW zoekt naar een persoon bij een garantiebaan of andersom.
Ook voor WIHW ligt hier dus een schone taak !

Fractievoorzitter Jelle Stelpstra stelde in zijn betoog: “Korendijk doet te weinig om mensen met een beperking aan het werk te helpen”. 
Er bestaat in Korendijk één zogenaamde garantiebaan, maar Stelpstra vindt dat die ene baan te weinig zoden aan de dijk zet.
“Er is een landelijke afspraak waarin staat dat de overheid in Nederland 25.000 extra banen moet creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is heel belangrijk dat ook die mensen aan het werk kunnen.” 

De PvdA vindt dat Korendijk daarin het voortouw moet nemen.

“Dat gaat me niet alleen om banen bij de vijf gemeentes, maar ook bij gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke organisatie waarmee we samenwerken. Ik wil graag dat Korendijk het initiatief neemt om zo’n Hoeksche Waardse Banenafspraak te gaan maken. Het zou prachtig zijn als de wethouder voor het einde van het jaar met een heleboel partners een handtekening kan zetten onder zo’n afspraak”, besloot Stelpstra zijn pleidooi.

De motie werd met één stem tegen aangenomen !