12 november 2014

PvdA-motie “Fietsenstalling” door B&W Binnenmaas overgenomen.

fietsenstalling

 

Er wordt in het collegeprogramma gesproken over een onderzoek naar Park & Ride-
voorzieningen aan de rand van dorpen bij bushalten.
Het is gebruikelijk dat bij zo’n onderzoek gekeken wordt naar de stallingsmogelijkheden voor auto’s.

 

Omdat deze voorzieningen om diverse redenen niet altijd mogelijk zijn én omdat de PvdA het gebruik van de fiets wil stimuleren heeft fractievoorzitter Jan Maarten Dank in een motie het College van B&W verzocht bij het onderzoek nadrukkelijk de mogelijkheid van overdekte en afsluitbare fietsenstallingen te betrekken.
Deze motie is door het College overgenomen.

De tekst van de motie kunt u hier nalezen.