PvdA motie armoedebeleid hoefde door toezegging college niet in stemming te worden gebracht !

Door René Krabbe op 17 juli 2019

Tijdens de  raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard diende de PvdA een motie in waarin gevraagd werd om onderzoek naar armoede in de Hoeksche Waard.

De motie vind u hier:

Het AD wijdde hier het volgende artikel aan:

Wethouder Steen deed zodanige toezeggingen dat de motie niet meer in stemming hoefde te worden gebracht.


 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe