3 mei 2017

PvdA-jubilarissen geëerd tijdens de dag van de arbeid

 

Tijdens de traditionele 1-meiviering van de PvdA Hoeksche Waard zijn zijn twee jubilarissen met versierselen en bloemen geëerd. De goedbezochte bijeenkomst vond plaats in Restaurant De Batterij in Strijensas.

 

Deze keer viel de eer te beurt aan de heren Dick Hitzert uit Heinenoord en Harry Kolmsberg uit ‘s-Gravendeel.
Zij zijn dit jaar respectievelijk 50 en 65 jaar lid van de PvdA !

Uit handen van voorzitter Gee Rooimans ontvingen zij de bijbehorende versierselen alsmede, uiteraard, een prachtig boeket rode rozen.

V.l.n.r. de heer en mevrouw Hitzert en Kolmsberg. Op de achtergrond voorzitter Gee Rooimans.

Dick Hitzert werd lid in 1967, de tijd waarin de partij onder aanvoering van Nieuw Links stevig in beroering was. Bij de verkiezingen in februari van dat jaar had de PvdA 6 zetels verloren en was nieuwkomer D’66 van niets op 7 zetels gekomen (de Tweede Kamer telde toen nog 100 zetels), net zoveel overigens als de populisten van Koekoek, de Boerenpartij. Een heftig jaar.
Kees Verkerk prolongeerde zijn wereldtitel schaatsen, de Hoeksche Waard, Puttershoek voorop, stond op zijn kop. Ook toen stond de wereld in brand: in de zesdaagse oorlog wist Israël zijn buurlanden te verslaan. Noord-Vietnam werd door de Amerikanen gebombardeerd, binnen de partij was volop discussie over het wel of niet lid blijven van de NAVO en het al of niet erkennen van Oost Duitsland.

Harry Kolmsberg werd op zijn zeventiende lid van de PvdA. 1952, het jaar dat het derde kabinet Drees aantrad, na de door de PvdA gewonnen kamerverkiezingen van juni. Het jaar ook waarin Kees Broekman de eerste schaatsmedailles voor Nederland op de Olympische Spelen veroverde. Het jaar waarin Griekenland en Turkije lid werden van de NAVO. Een periode in de Nederlandse geschiedenis van afscheid van Indië, waarin de koude oorlog stevig woedde en waarin veel inzet van onze bevolking werd gevraagd voor de wederopbouw. Kolmsberg ging op zijn dertiende werken…

Harry Kolmsberg kreeg voor zijn verdiensten de Willem Dreespenning uitgereikt.

Bij  Dick Hitzert speldde Rooimans de gouden speld op, waarbij hij aanhaalde wat Hitzert in het verleden – raadslid en wethouder van Oud-Beijerland, directeur sociale verhuurder – en het heden – steunfractielid Binnenmaas, voorzitter Streekmuseum Hoeksche Waard, secretaris Odensehuis Hoeksche Waard – voor de Partij en de Hoeksche Waard heeft betekend en nog steeds doet.


 

Paulien Tanja, PvdA-wethouder van Strijen, hield de mei-toespraak.  Zij trok in haar verhaal paralellen tussen het verleden, het ontstaan en het waarom van de Dag van de Arbeid, en het heden. Haar persoonlijke keuze voor de sociaal democratie, haar verbondenheid met allen die een steun in de rug nodig hebben, plaatselijk, nationaal en internationaal,  brachten haar tot de conclusie dat er ontzettend veel is bereikt èn dat de sociaal democratie onverminderd nodig blijft. Zij hield de meer dan dertig aanwezigen voor zich niet te laten ontmoedigen door de slechte verkiezingsuitslag. Ik blijf met volle energie en overtuiging strijden voor een rechtvaardiger samenleving!

Haar toespraak kunt u hier nog eens nalezen.


Onder het genot van een hapje en een drankje en het uitwisselen van gedachten en meningen over verleden, heden en toekomst bleef het gezelschap nog geruime tijd genieten van elkaars gezelschap en die mooie plek daar in Strijensas.