Door René Krabbe op 11 juni 2016

PvdA Hoeksche Waard stelt vragen over inkoop gemeenten van duurzame stroom.

Uit een onderzoek in opdracht van Greenpeace blijkt dat nog geen derde van de gemeenten zich houdt aan de afspraak om hun stroom duurzaam in te kopen en zich bij de inkoop puur laten leiden door een lage prijs.

 

Het  Algemeen Dagblad van 7 juni berichtte over de uitkomsten van dit onderzoek en publiceerde onderstaand kaartje, waaruit blijkt dat de Hoeksche Waardse gemeenten hun stroom “grotendeels niet groen inkopen”.

Kaartje groene stroom

Klik hier voor de interactieve kaart van Nederland met de onderzoeksresultaten per gemeente.

Mede ingegeven door het feit dat dat de colleges van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten maar niet afkomen met de door hen toegezegde definitieve versie van de regionale ‘Energievisie’ heeft de ‘fractie Hoeksche Waard’ van de Partij va de Arbeid besloten de volgende schriftelijke vragen aan de colleges van B&W voor te leggen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

 
Datum:9 juni 2016
Aan de voorzitter van de raad.
Steller(s) van de vragen: PvdA-fractie,
Onderwerp: Groene stroom
In het Algemeen Dagblad van 7 juni was het artikel “Gemeenten kiezen voor vieze stroom” te lezen.

Hierin is terug te vinden dat de gemeenten in de Hoeksche Waard grotendeels geen gebruik maken van duurzame “groene” stroom.

N.a.v. dit artikel heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Is de typering dat er in de Hoeksche Waard “grotendeels geen gebruik wordt gemaakt van groene stroom” correct?
  2. Op welke wijze wordt de stroom ingekocht in onze gemeente?
  3. Is er verschil in inkoop van stroom tussen het gebruik in gebouwen en het gebruik in de openbare ruimte (o.a. lantaarnpalen)?
  4. Hoe verhoudt deze inkoop zich tot de ambitie van de Hoeksche Waard (uitgesproken in de energievisie) om in 2050 100% energieneutraal te zijn?
  5. Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat om de opwekking van duurzame “groene” energie te stimuleren het belangrijk is dat er ook groene stroom wordt ingekocht?
  6. Is het college met de fractie van de PvdA van mening dat de gemeente vanuit haar voorbeeldfunctie er goed aan zou doen om zelf de stroom volledig groen in te kopen?
  7. Welke ambitie heeft het college t.a.v. de inkoop van duurzame energie?
Namens de PvdA-fractie

Wij houden u op de hoogte van de beantwoording van deze vragen.

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe