15 maart 2015

PvdA Hoeksche Waard levert maar liefst 3 kandidaten voor verkiezing Provinciale Staten

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

v.l.n.tr. René Krabbe, Olga Bataglia en Dick Hitzert

Van de PvdA Hoeksche Waard staan er drie mensen op de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Provinciale Staten.
Dat is een opvallende score.
Natuurlijk gaan wij er niet van uit dat alle drie een plaats in de Provinciale Staten zullen bemachtigen.

Het geeft wel aan dat de PvdA HW  groot belang hecht aan goede verhoudingen met en invloed op het provinciebestuur. Het provinciebestuur en de gemeentebesturen van de Hoekse Waard verstaan elkaar niet zo goed.  En daar wil de PvdA verandering in brengen.

Niet tegenover elkaar, maar mét elkaar.
De PvdA vindt dat het Provinciebestuur niet alleen zou moeten toetsen en controleren,  maar juist ook zou moeten meedenken, meehelpen en faciliteren.
De Hoeksche Waardse gemeentebesturen zullen uiteraard moeten meewerken aan deze mentaliteitsverandering en inzien dat de het provinciebestuur verantwoordelijk is voor de grote lijnen op het gebied van de bestuurlijke structuur, de bedrijventerreinenstrategie, de natuurontwikkeling,  het openbaar vervoer, de windmolenopgave, het verbeteren van de fiets-infrastructuur, en de werkgelegenheid.
Door intensief overleg met de Provincie denkt de PvdA meer te bereiken in het belang van de Hoeksche Waard, dan dat een aantal gemeentebesturen nu laten zien.
Wij denken hierbij aan actuele zaken als de bedrijventerreinenstrategie, het windmolendossier, de ontwikkeling van de Torensteepolder, de (natte) natuurontwikkeling,  de leegstandsproblematiek en de bescherming van ons nationaal landschap.
Enkele jaren geleden heeft de PvdA Hoeksche Waard met succes meegewerkt aan een actie richting Provincie om de exorbitante prijsstijgingen , die de Arriva wilde doorvoeren , ongedaan te maken. Vorig jaar heeft de PvdA HW met succes, gesteund door de provinciale fractie en en een PvdA 2e kamerlid met succes bereikt dat Minister Asscher een einde heeft gemaakt aan de praktijk dat het UWV niet toestond dat (oudere) werklozen een halve dag als vrijwilliger een dienst op de buurtbus Hoeksche Waard draaiden.
Door uw stem uit te brengen op één van onze kandidaten steunt u het werk dat zij verrichten in het belang van de Hoeksche Waard !

In het hiernavolgende kunt u een aantal interviews lezen zoals ze op de website van de PvdA Zuid-Holland zijn gepubliceerd.

Op maandag 16 maart volgen er nog een aantal artikelen op deze site die wij vanuit de afdeling Hoeksche Waard over de kandidaten hebben geschreven.


 

Ontboezemingen van Dick Hitzert over Zuid-Holland

vrijdag 6 februari 2015

Ontboezemingen van Dick Hitzert over Zuid-Holland

Dick Hitzert uit Heinenoord ergert zich aan de verrommeling van het Zuid-Hollandse open landschap. De Zuid-Hollandse eilanden zijn zijn favouriete bestemming.

Mooiste plek in Zuid-Holland?

De Zuid Hollandse Eilanden; vooral het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, met de Binnenbedijkte Maas , het Oude land van Strijen en de Korendijkse Slikken als noodzakelijke tegenhanger voor het stedelijk gebied Rotterdam. Vandaar ook mijn bijgevoegde foto “ Stad en Ommeland” met een groen hart voor de stad. Streng ruimtelijk beleid moet zorgen voor behoud open landschap rond de stad.

Grootste ergernis?

Verrommeling van het open landschap, reclameborden langs provinciale wegen, leegstaande bedrijfspanden op desolate bedrijventerreinen.

Morgen invoeren…?

Leegstandbelasting.

Liefst een beschuitje eten met…?

Met mijn kleindochter, zij houdt me bij de les!


 

Ontboezemingen van René Krabbe over Zuid-Holland

maandag 2 februari 2015

Ontboezemingen van René Krabbe over Zuid-Holland

René uit Zuid Beijerland kan zich druk maken om ruimtelijke kwaliteit, cultureel erfgoed en een menswaardig bestaan. Zijn hart heeft hij verpand aan de Hoeksche Waard, met al haar natuurschoon.

Mooiste plek in Zuid-Holland?

In de 25 jaar dat ik nu in Hoeksche Waard woon, ben ik van het eiland gaan houden. De weidsheid van de polders, de prachtige beboomde dijken, en de nabijheid van het water bekoren mij enorm. Daarbij ervaren we hier nog wat stilte is en wordt het ’s nachts ook écht donker. Het mooiste , waar wij bijna dagelijks met de hond wandelen en zwemmen is het nieuwe natuurgebied de Tiendgorzen in Nieuwendijk, nabij de pont naar het eiland Tiengemeten. Hier heb je zicht op het Vuile Gat, een aftakking van het Haringvliet, Tiengemeten en Flakkee.

Grootste ergernis?

Het geringe belang dat gehecht wordt aan ruimtelijke kwaliteit, respect voor ons cultureel erfgoed en aandacht voor een menswaardig bestaan voor iedereen t.o.v. ons economisch belang.
Dit laatste blijkt vluchtig en grillig van aard. Kijk maar eens naar de veranderingen in het ruimtebeslag voor economische activiteiten (leegstand kantoren en winkels in de kernen).

Gebrek aan echte eensgezindheid tussen de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, waardoor het Nationaal Landschap ’De Hoeksche Waard’ permanent bedreigd wordt. Zo beconcurreren de gemeenten elkaar met lokale bedrijventerreinen terwijl van het bouwrijpe gezamenlijk ontwikkelde regionale bedrijventerrein nog geen vierkante meter verkocht is.

Morgen invoeren…?

Eén gemeente Hoeksche Waard die er voor gaat het unieke karakter van het eiland te bewaren met de provincie als bondgenoot. Het versterken van de regionale economie en de leefbaarheid in de kernen moet daarmee vanzelfsprekend hand in hand gaan.

Liefst een beschuitje eten met…?

Zo ‘s morgens vroeg doe ik dat bij voorkeur met mijn allerliefste vrouw.
Een broodje heb ik onlangs gegeten, tijdens een ‘hei-sessie’ , met Wim Cornelis, in hart en ziel bevlogen partijman en laatstelijk burgemeester van Gouda.
Hij helpt onze vijf lokale gemeenteraadsfracties tot één Hoeksche Waardse fractie te smeden. Niet alleen ter voorbereiding op de door ons zo gewenste gemeentelijke herindeling maar vooral om ons gemeenschappelijk gedachtegoed zo sterk mogelijk uit te kunnen dragen.


Ontboezemingen van Olga Magno Bataglia over Zuid-Holland

vrijdag 30 januari 2015

Ontboezemingen van Olga Magno Bataglia over Zuid-Holland

Olga uit Oud Beijerland ziet in elk dorp en elke stad wel iets moois, vindt dat het behoud van de kwaliteit binnen de Provincie de komende jaren het belangrijkst.  

Mooiste plek in Zuid-Holland?

Het klinkt wel cliché maar ik vind alles in Zuid-Holland wel mooi. Ieder dorp of stad kent een grote historie. Zuid-Holland is een mooie dynamische provincie waar iedereen op zakelijk en privégebied voldoende mogelijkheden heeft.

Grootste ergernis?

Leegstand, traag internet en Communicatie vanuit Rijk/Provincie naar Gemeente/Raad/burgers.

Morgen invoeren…?

Het behouden van de kwaliteit binnen de Provincie zoals het Groene
Hart, het Hollandse plassengebied, de duinen en het landschap
van Midden-Delfland, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard.

 

Liefst een beschuitje eten met…?

Liefst zou ik willen koken voor mensen die het nodig hebben.