PvdA fractie Hoeksche Waard houdt weer spreekuur op 16 mei a.s.

9 april 2019

Na de gemeentelijke herindeling tot één gemeente Hoeksche Waard en de daarmee gepaard gaande gewijzigde vergaderstructuur, is het voor de raadsleden maar zeker ook voor de burgers, voorlopig nog even wennen.

Iedereen die vragen, suggesties,aan- of opmerkingen heeft, zijn/haar verhalen wil delen of met raadsleden wil discussiëren over de Hoeksche Waard, kan voortaan terecht op het spreekuur van de fractie van de PvdA. Ongeveer 1 x per maand wordt dit georganiseerd.
Op de website van PvdAHW wordt tijdig de datum van het eerstvolgende spreekuur gepubliceerd en bij wie u zich hiervoor kunt aanmelden. Datzelfde geldt voor de sociale media.

Ook kan men zich aanmelden voor een afspraak buiten het spreekuur om.

Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 16 mei a.s. van 18.30 tot 19.30 uur in de PvdA-fractiekamer in het gemeentehuis in Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. Het openbaar vervoer stopt er voor de deur!

Aanmelden kan telefonisch bij Piet Westdijk  (06 51388712) of Mark de Koning (06 10250244)