PvdA-delegatie brengt werkbezoek aan Chemours in Dordrecht [update 27.09.2019!]

26 augustus 2019

Op vrijdag 23 augustus bracht een PvdA-delegatie een werkbezoek aan Chemours.

Aanleiding vormde de voortdurende vervuiling van het milieu door talloze problemen in de bedrijfsvoering waardoor de bevolking en de diverse overheden zich ernstig zorgen maken.

De delegatie bestond uit het tweede kamerlid Gijs van Dijk, de voorgedragen gedeputeerde van Zuid-Holland Anne Koning alsmede de statenleden Willem Minderhout en Evelyn Heijink.

Gijs van Dijk

 

Anne Koning

 

Willem Minderhout

 

Evelyn Hijink

 

Na afloop van het gesprek met de directie verklaarden zij hoopvol gestemd te zijn n.a.v. gepresenteerde verbeter- en vooral investeringsplannen. Gezien de vele problemen in het verleden was de algehele conclusie: ‘eerst zien dan geloven’.

De DCMR zal namens Rijk en Provincie de voortgang van de verbeterplannen nauwletten in de gaten houden.

Na afloop van het bezoek maakte RTV Dordrecht de volgende reportage.

 

Update 27.08.2019

Inmiddels schreef Willem Minderhout zelf ook een verslag van het werkbezoek; u leest het hier.