Door René Krabbe op 18 december 2015

Provinciebestuur komt de Hoeksche Waard ‘helpen’ met de impasse rond de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Deze uitspraak deed Gedeputeerde Rogier van der Sande van de Provincie Zuid-Holland nadat hij vrijdagmorgen alle Burgemeesters van de Hoeksche Waard met een bezoek had vereerd. Hij deed dit om zich te laten informeren over de resultaten van de gemeenteraadsvergaderingen op donderdag jl.
Na afloop verklaarde hij: “De gemeenten wilden zelf de regie houden op dit proces en dit heeft meerdere jaren en meerdere onderzoeken in beslag genomen. Nu is de Provincie aan zet om te helpen een oplossing te vinden voor de ontstane situatie en de impasse te doorbreken. Hierover wordt ook gesproken met de betrokken gemeenten. In januari neemt het College van Gedeputeerde Staten hierover een besluit.”

Inmiddels heeft vrijdag alle gemeenteraadsleden in de Hoeksche Waard een brief bereikt van de Gedeputeerde.
Deze brief kunt u hier lezen.

De stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst  komt op woensdag 23 december bijeen om zich te beraden op de resultaten van de besluitvorming in de gemeenteraden.

De Gedeputeerde komt op op 6 januari a.s. naar het gemeentehuis van Oud-Beijerland om met de stuurgroep in een openbare vergadering op informele wijze van gedachten te wisselen.

Op 20 januari staat het onderwerp op de agenda van de Statencommissie Bestuur en Middelen.

Gedeputeerde Van der Sande heeft aangekondigd dat het College van Gedeputeerde Staten vervolgens nog in januari 2016 een besluit zal nemen.

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe