Door René Krabbe op 2 september 2016

Provincie trekt 4 mln. extra uit voor oplossen van knelpunten in het OV

Afgelopen vrijdag viel mijn oog op een klein artikel in het AD, met als kop: ‘Buslijn naar Middelharnis in ere hersteld’.
Als één van de initiatiefnemers van het Meldpunt OVHWGO ging ik op onderzoek uit.

Het bewuste artikeltje treft u hieronder:

AD buslijn

Wat is het geval.
Op woensdag 29 juni stond de zogenaamde ‘Voorjaarsnota 2016’ ter behandeling op de agenda Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Door fractievoorzitter Lies van Aelst werd een Amendement ingediend met als titel ‘Middelen knelpunten OV en zuidvleugelproducten’.
Dit amendement werd ingediend met steun van VVD, D”66, CDA, SGP/CU, PvdA, GL en 50+.
Alleen PVV en PVDD ontbraken op het lijstje ondertekenaars van het amendement.

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe