Door op 2 september 2016

Provincie trekt 4 mln. extra uit voor oplossen van knelpunten in het OV

Afgelopen vrijdag viel mijn oog op een klein artikel in het AD, met als kop: ‘Buslijn naar Middelharnis in ere hersteld’.
Als één van de initiatiefnemers van het Meldpunt OVHWGO ging ik op onderzoek uit.

Het bewuste artikeltje treft u hieronder:

AD buslijn

Wat is het geval.
Op woensdag 29 juni stond de zogenaamde ‘Voorjaarsnota 2016’ ter behandeling op de agenda Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Door fractievoorzitter Lies van Aelst werd een Amendement ingediend met als titel ‘Middelen knelpunten OV en zuidvleugelproducten’.
Dit amendement werd ingediend met steun van VVD, D”66, CDA, SGP/CU, PvdA, GL en 50+.
Alleen PVV en PVDD ontbraken op het lijstje ondertekenaars van het amendement.