3 februari 2016

Provinciale Staten debatteert plenair over bestuurlijke toekomst HW

Nadat op 20 januari jl. de Statencommissie Bestuur en Middelen zich over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard boog, stond het onderwerp op 3 februari op de agenda van de ‘plenaire’ vergadering van Provinciale Staten onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. 

In grote lijnen kreeg Gedeputeerde Van der Sande ook tijdens deze vergadering steun van de meerderheid voor zijn plannen om als regisseur te trachten het gestrande schip weer vlot te trekken.
De Partij Voor De Dieren diende een motie in waarin word gevraag om een referendum over dit onderwerp.
De motie werd slechts gesteund door de PVV en 50plus en is dus verworpen.

Van de commissievergadering deden wij u op deze site al uitgebreid verslag.
De Statenvergadering kunt u hier terugluisteren. (klik vervolgens op de agenda in de rechterkolom op: a.Bestuurlijke samenwerking)

  1.  

    Permalink voor ingesloten afbeelding

    “Voer herindelingsdiscussie op inhoud en houd het tempo erin”, aldus PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand. (foto Willem Minderhout)