Door René Krabbe op 2 april 2016

Politiek nieuws in de media wk 13 deel 2

Deze week was ik met het online zetten van onze wekelijkse rubriek iets te snel. Het populaire programma ‘Nieuwsradio Hoeksche Waard’ had op zaterdagochtend twee gasten, wiens visie op de actualiteit ik u niet wil onthouden. 

 

 

Wouter2Allereerst kwam wethouder Wouter Joosten van Binnenmaas de luisteraars bijpraten over de perikelen rond de plaatsing van windmolens langs de Oude Maas.
Dit interview kunt u hier beluisteren (vanaf 11:05)
Hij gaf daarbij niet alleen een duidelijke toelichting op de stand van zaken en de procedurele kansen die er nog open liggen om aan de besluitvorming een andere wending te geven, maar hij liet ook het besluitvormingsproces vanaf 2003 (!) nog eens de revu passeren.  Zijn belangrijkste conclusie was dat, doordat de Hoeksche Waardse gemeenten er tussen 2010 en 2012 er niet uit zijn gekomen hoe er invulling gegeven zou moeten worden aan een regionale invulling van de gestelde opgave, uiteindelijk Provinciale Staten dwingend de individuele gemeenten heeft opgelegd op welke locaties en met welke opbrengst de turbines geplaatst moeten worden.
Kortom, het gebrek aan samenwerking tussen de HW-gemeenten heeft ten grondslag gelegen aan het feit dat de provincie de regie heeft overgenomen.

rogierOgenschijnlijk zonder voorbedachte rade was hiermee een bruggetje geslagen met het daarop volgende interview met Gedeputeerde Rogier van der Sande.
Hij deed verslag van de werkzaamheden gedurende de afgelopen en komende maanden in verband met de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.
Ook hij gaf met betrekking tot dit dossier aan dat, na vele jaren van praten er met de gemeenten was afgesproken dat december 2015 de deadline was voor een besluit over deze toekomst. Alle partijen waren het er immers van overtuigd dat ‘niets doen’ geen optie was.
Na uitgebreid onderzoek is het de gemeenteraden (wederom) niet gelukt tot overeenstemming te komen en een unanieme keuze te maken uit de twee opties, samengaan of samenwerken. Vandaar dat de provincie, volgens afspraak, de regie heeft overgenomen.
Opdit moment worden er gesprekken gevoerd met vele betrokken partijen. Vanaf maandag 4 april vinden er in een zestal kernen zogenaamde inloopbijeenkomsten georganiseerd waarin de burgers kunnen reageren op een aantal vragen en waarin bovendien de mogelijkheid wordt geboden vragen te stellen aan de medewerkers van de provincie. Nader informatie over plaats en tijd van deze bijeenkomsten vindt u hier.
Het interview is met dezelfde link te beluisteren alleen nu vanaf 11:35.


Overigens is bovenstaande foto van het bruggetje afkomstig van een prachtige serie foto’s van boerderij de Lindenhoeve in Mookhoek, gemaakt door Martin van der Giesen, vóórdat de boerderij werd verbouwd tot
woonvoorziening voor mensen met een beperking.

De overige foto’s uit deze serie vindt u hier.

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe