1 september 2016

‘Piet slaat de spijker op z’n kop’

Onder deze titel publiceerde de politieke partij Cromstrijen ’98 op 20 augustus op haar website een blog naar aanleiding van het artikel in het Kompas van 19 augustus dat als kop droeg: ”Raadslid Westdijk verbijsterd over besluit”. In het hiernavolgende geven wij de tekst van deze blog weer en de reactie van Piet Westdijk daarop.

PvdA’r Piet Westdijk, gemeenteraadslid in Binnenmaas, geeft zijn mening over de beslissing van de provincie Zuid-Holland in Het Kompas.

“De raden beslissen”, Cromstrijen’98 is het daar helemaal mee eens.
Sterker nog, de raadsleden van Oud-Beijerland gevolgd door Strijen hebben aangedrongen op een beslissing binnen de raden.

Tijdens de raadsledenconferentie Onderzoek Bestuurlijke Toekomst vergadering van 10 november 2014 is op voordracht van Oud-Beijerland, bij monde van de D66 voorman Maurice Pahladsingh, het volgende besluit met instemming van alle raadsleden in de Hoeksche Waard aangenomen:

Citaat uit het verslag van bovengenoemde vergadering:

Conclusie:
In de daarop volgende discussie hebben de aanwezige raadsleden hierover het volgende naar elkaar uitgesproken:

1 – De uiteindelijke besluitvorming over de bestuurlijke toekomst is in handen van de vijf gemeente raden.

2 – De stuurgroep is opdrachtgever: dus mag er van uit worden gegaan dat het onderzoek op een goede wijze antwoord geeft op de door de stuurgroep/raden zelf geformuleerde onderzoeksvragen.

3 – De stuurgroep toetst of de onderzoeksvragen afdoende zijn beantwoord; de stuurgroep doet dit op basis van ratio , waarbij politieke opvattingen buiten beschouwing worden gelaten (professionele oordeelsvorming).

4 – De stuurgroep leden hebben de inspanningsverplichting om het in de stuurgroep eens te worden over het advies inzake de bestuurlijk toekomst dat op basis van de onderzoeken aan de raden wordt voorgelegd (maar besluiten daar niet over).

5 – Als het de stuurgroep lukt om een eensluidend advies inzake de bestuurlijke toekomst aan de raden aan te bieden, zou het vreemd zijn als de raden hiervan afwijken. Als dat advies (op onderdelen) politiek onwelgevallig is, dan is dat maar zo.

Mening Cromstrijen’98:
Wat jammer dat de raadsleden die voor een herindeling hebben gekozen dit besluit niet meer herinneren. Het is nog vervelender dat onze Gedeputeerde en onze Commissaris van de Koning deze democratisch genomen beslissing, notabene door Oud-Beijerland gezamenlijk met Strijen geïnitieerd, niet respecteren.

Hoe moet dit later als deze herindelingsmachine doordendert en zij met dit geheugenverlies uw Hoeksche Waard moeten gaan besturen.


Reactie van Piet Westdijk

Tsja,
Cromstrijen ’98 leest weer eens niet echt, begrijpt nog minder en vergeet voor het gemak wat afspraken
Feit is dat er een voorstel lag dat met ruime meerderheid was voorbereid en aangenomen door de Stuurgroep-OBT.
De raden van Strijen en Oud-Beijerland hebben, zoals was afgesproken, dat voorstel behandeld en aangenomen.
De raden van Cromstrijen, Korendijk en Binnenmaas hebben op de dag van de raadsvergadering besloten een eigen voorstel te behandelen, en aan te nemen, dat niet door die stuurgroep was vastgesteld.
Leve de doorzettingsmacht van de meerderheid!
Er is in de Hoeksche Waardse raden dus per se niet over hetzelfde gediscussieerd, evenmin is eenzelfde voorstel behandeld.
De herindelers hebben zich aan de democratische spelregels gehouden die alle raden zelfstandig hebben vastgesteld, de samenwerkers niet.
En wat was ook alweer de basis van alle afspraken?
Als de vijf gemeenten er niet eensgezind uitkwamen, zou de provincie beslissen…..

Los daarvan was de opzet van het OBT om politiek/bestuurlijk tot overeenstemming te komen. Dat kan natuurlijk alleen als de partijen regionaal met één mond spreken. Dat doen het CDA, de SGP en de VVD niet, laat staan dat de lokalo’s dat doen.

Mijn conclusie: zo snel mogelijk herindelen, 1 januari 2019, om van dit verlammende, al decennia durende, gezeur en gezever af te zijn.

Piet Westdijk