Piet van Leenen sprak weer in bij Provinciale Staten over het woningbouwprogramma

30 november 2017

Je kunt over  de regionale woningbouwplannen van Oud-Beijerlands wethouder Piet van Leenen denken wat je wilt, we kunnen niet ontkennen dat hij ervoor gáát.
In het recente verleden heeft de provincie het regionale woningbouw voor de Hoeksche Waard goedgekeurd met uitzondering van het zogenaamde ‘Plusprogramma’. Dit plusprogramma behelst op termijn 3.000 extra woningen buiten de bestaande kernen.

Op woensdag 29 november sprak Van Leenen voor de tweede keer in over dit onderwerp bij de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving tijdens de behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit 2018.

Na afloop van zijn betoog kreeg hij tal van kritische vragen van de commissieleden te beantwoorden

Het videoverslag van zijn betoog en de beantwoording van de gestelde vragen kunt u hier bekijken.
(doorspoelen naar 3:21:15)