Periodiek bericht uit de fractie PvdA Hoeksche Waard🌹

3 februari 2020

Met de besluitvormende gemeenteraadsvergadering  van 28 Januari werd de eerste vergadercyclus in 2020 afgesloten.

Aan de orde kwamen de volgende bestemmingsplannen:

Wilhelminastraat 2-24 Mijnsheerenland en
Oranjeweg 65 Zuid-Beijerland.
Met deze bestemmingsplannen heeft onze fractie in kunnen stemmen.

De volgende hamerstukken zijn vastgesteld:

Zienswijze op de afschaffing financiële solidariteit jeugdhulp en afbouw.
Hier heeft onze fractie niet mee ingestemd; in een stemverklaring is gezegd dat zij vindt dat er teveel onzekerheden,  zijn mede als gevolg van het landelijke beleid. De wijze waarop de meer complexe (en dus duurdere) zorgvragen in de toekomst worden gefinancierd, roept ook veel onbeantwoorde vragen op.

Aanpassen en harmonisatie Wmo-verordening.
Nota kostenverhaal 2020 Hoeksche Waard. Al heeft de fractie wel kritische kanttekeningen geplaatst bij de afschrijving van ruim twee miljoen euro op de Randweg in Strijen. Die is nodig om woningbouw daar niet te blokkeren.

Verkoop aandelen Eneco.
Met deze drie voorstellen heeft onze fractie in kunnen stemmen. Wel heeft de fractie bij de verkoop van de aandelen Eneco de opmerking gemaakt dat zij principieel tegen privatisering van nutsvoorzieningen is. Juist in tijden waarop we moeten investeren in duurzame energie is het behoud van een publieke onderneming, zoals Eneco, van belang.

Gebiedsmarketing
Met dit bespreekpunt heeft onze fractie na een uitvoerig politiek debat niet in kunnen stemmen. Zij vindt dat het rapport ‘Gebiedsmarketing Hoeksche Waard’ fundamenteel tekort schiet en een groot financieel risico met zich meebrengt. Ook tegen de oprichting van een Stichting Gebiedsmarketing, met hoge personeelskosten, heeft de fractie bezwaar gemaakt. Omdat de coalitiepartijen, HWSP, VVD en Burgerbelangen vóór hebben gestemd werd het voorstel helaas toch aangenomen.

Subsidieverordening en beleidskader.
Met de Algemene subsidieverordening en subsidiebeleidskader heeft onze fractie in kunnen stemmen. De PvdA is van mening dat maatschappelijk betrokken organisaties van groot belang zijn voor onze Hoeksche Waardse samenleving.

Bij het agendapunt
’Moties vreemd aan de orde van de dag’
 is een motie van de PvdA , D66 en GroenLinks – met een voorstel voor het instellen van een duurzaamheidsprijs in te stellen aangenomen, met alleen de stem van Lokalen Hoeksche Waard tegen. Onze fractie ziet in de prijs een mogelijkheid om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met duurzaamheid. De wethouder zal met een voorstel komen.

Deze vergadering was de eerste onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester J.P.J.Lokker.

Klik hier om de video van de besluitvormende raadsvergadering alsnog te bekijken.