OV Hoeksche Waard veilig gesteld door amendement Prov. Staten PvdA, D66 en CU/SGP

Door René Krabbe op 4 juli 2019

Op maandagochtend 1 juli ontvingen de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland van gedeputeerde Floor Vermeulen een brief waarin werd aangegeven dat een aantal zogenaamde ‘buiten de concessie om ingekochte ritten’,  met spoed weer voor het jaar 2020 ingekocht zouden moeten worden. Dit om CONNEXXION in de gelegenheid te stellen tijdig de nieuwe dienstregeling vast te stellen.

Tijdens de behandeling van de kadernota tijdens de Statenvergadering van van 3 juli werd er door PvdA, D66 en CU/SGP het volgende amendement ingediend.

Na een debat hierover met Gedeputeerde Vermeulen besloten de indieners na een schorsing van de vergadering het amendement zodanig aan te passen dat het gevraagde budget van €525.000,- slechts voor het jaar 2020 werd gevraagd en niet jaarlijks tot het einde van de OV-concessie. Dat betekent dat Provinciale Staten tot die tijd jaarlijks een dergelijk besluit voor de betreffende lijnen moet gaan nemen.

Het amendement werd met uitzondering van Forum voor Democratie door alle partijen aangenomen.


De brief van Gedeputeerde Vermeulen treft u hieronder aan:

Brief van Gedeputeerde Vermeulen Resultaten Amendement 529 knelpunten Openbaar Vervoer 2019


 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe