1 januari 2015

PvdA Hoeksche Waard opent meldpunt decentralisaties.

3-ds (1)

Per 1 januari 2015 zullen de gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de jeugdzorg(1) werk en inkomen(2) en zorg aan langdurig zieken en ouderen(3).

Dit betekent dat er zaken zullen veranderen aan de regelgeving en uitvoering op het terrein van deze 3 zaken, de ‘decentralisaties’.

De PvdA gelooft erin dat, door deze zaken dichtbij de mensen te organiseren, dit voordelen op kan leveren. Inhoudelijk EN financieel. En dat is belangrijk om op de lange termijn zorg betaalbaar te houden en zo duurzaam zorg te kunnen blijven dragen voor ons beginsel ‘ieder mens heeft recht op een goed leven’.
Wij geloven erin dat deze decentralisaties en de veranderingen die dat met zich mee zal brengen, hier goed aan doen. Maar zoals altijd ontstaat er bij verandering ook weerstand en soms ook onvoorziene problemen.

Er is veel te lezen in kranten en te horen op radio en TV dat het enkel en alleen om de besparing gaat en dat het straks allemaal niet goed zal gaan.

De wethouders, de raadsleden, de ambtenaren en de uitvoerende partijen hebben het afgelopen jaar hun uiterste best gedaan om de overgang per 1 januari zo goed mogelijk te organiseren. En dat zullen zij blijven doen. Zoals eerder aangegeven: Er zal veel goed gaan, sommige dingen veranderen en er blijven dingen gewoon hetzelfde. Er zullen dingen stroef gaan en er zullen ook dingen fout gaan.
De afdeling Hoeksche Waard van de Partij van de Arbeid loopt daar niet voor weg.  Daarom willen wij de overgang scherp in de gaten houden.
De gemeentebesturen hebben toegezegd periodiek te zullen evalueren en rapportages aan te zullen leveren. Dat is voor ons nog niet genoeg. Want dit zijn rapportages vanuit de gemeente en de aanbieders zelf.

Maar hoe ervaren de gebruikers het nu zelf? Valt het mee, gaan er zaken goed of lopen er zaken mis?

Als mensen het niet begrijpen, tussen wal en het schip dreigen te vallen moeten de daarvoor in het leven geroepen balies hun werk doen.

Maar krijgen mensen daar gehoor en worden ze geholpen of lopen ze vast? Of is de drempel te hoog om hun probleem daar aan te kaarten?

De PVDA wil het weten!

Daarom hebben we het digitale Meldpunt Decentralisaties Hoeksche Waard geopend.

Op dit meldpunt kunt u, of iemand in uw directe omgeving, uw ervaringen met ons delen.

Wanneer mensen vast lopen en er zelf dus niet meer uitkomen zal ons ombudsteam direct in actie komen bij nijpende situaties ten gevolg van de decentralisaties.

Uw reacties stellen wij zeer op prijs, ook en juist als ze positief zijn !

Het digitale meldpunt vindt U hier

Bij voorbaat dank voor de medewerking.