Door René Krabbe op 12 oktober 2016

Onverwacht(e) motie en initiatiefvoorstel in Korendijkse Raad

In de Korendijkse raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd door CDA, GBK en SGP onverwacht een motie ingediend voor een burgerpeiling over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard en kwam een initiatiefvoorstel op tafel om direct al een eenzijdige zienswijze door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Burgerpeiling

De voorstanders van versterkte samenwerking dienden eerst een motie in, waarin werd opgeroepen om tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen een burgerpeiling te organiseren. De PvdA vindt dit mosterd na de maaltijd.

Fractievoorzitter Jelle Stelpstra: “Toen we hier als gemeenten zelf nog over gingen, hadden deze ‘samenwerkers’ de burgerpeiling niet nodig om een beslissing te nemen. Sterker nog: toen Pieter van der Meer(CDA Cromstrijen) dat destijds voorstelde, was er geen enkele steun. Vervolgens zat er in het OBT-onderzoek een representatieve burgerpeiling en zijn er allerlei inspraakavonden georganiseerd en toch wilt u nu als nog zo’n peiling. U bent te laat en u houdt inwoners voor de gek door de suggestie te geven dat u er nog over gaat.”

Hoewel de plannen over de invulling van zo’n burgerpeiling weinig uitgewerkt leken te zijn, heeft de PvdA erop aangedrongen om die gepaard te laten gaan met een goede communicatie. “Ik verwacht dat een onderdeel van die peiling, een heel goede informatiebrochure is, maar vooral ook: debatten tussen voor- en tegenstanders in elke kern.”
Stelpstra refereerde aan ‘Oekraïnereferendum-achtige’ toestanden, waarbij maar weinigen wisten waar het nu echt over ging. Daarnaast gaf hij aan dat de het natuurlijk geen keuze is voor of tegen herindeling. “We hebben immers in alle raden besloten dat de keuze is tussen herindelen of de vierde bestuurslaag. Ik neem aan dat u dat niet vergeten bent.”

Zienswijze

Toen de motie over de burgerpeiling werd aangenomen (CDA, GBK, SGP stemden voor; GL, PvdA, VVD tegen), dienden dezelfde ‘samenwerkers’ een initiatiefvoorstel in. Daarin meldden ze dat de zienswijze die Korendijk mag indienen op het herindelingsontwerp, er alleen uit moet bestaan dat we tegen herindeling zijn en dat het “versterkte samenwerking dient te worden”.

“Het is bizar dat dit initiatiefvoorstel nu op de agenda komt zonder commissiebehandeling, zonder dat de andere partijen hiervan af wisten en zich konden voorbereiden en zonder dat onze inwoners nu van het inspraakrecht gebruik hebben kunnen maken,” stelt Stelpstra verbaasd.
“Zojuist vond u de inwoner nog zo belangrijk en nu passeert u die volledig.” Op dit moment heeft elke inwoner de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het herindelingsontwerp. Daarna hebben de gemeenten die tijd om die zienswijzen te bekijken en vervolgens hun eigen zienswijze in te dienen.
“Kennelijk vindt u die inhoudelijke mening van onze inwoners dus niet belangrijk. U walst daar gewoon overheen door nu al een volstrekt eenzijdige zienswijze op te leggen en het interesseert u blijkbaar niets welke inhoudelijke argumenten onze inwoners hebben. Het enige dat u wilt is een te late, versimpelde ja/nee-vraag in een nepreferendum. Ik vind dit werkelijk bizar.”
Stelpstra pleitte nog voor een zienswijze waarin een meerderheids- en een minderheidsstandpunt naar voren kwam en waarin ook ingegaan werd op de vragen die door de provincie zijn gesteld, maar tevergeefs. Het initiatiefvoorstel werd aangenomen met alleen de voorstemmen van de indieners.

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe