14 november 2014

Onderzoek locaties windenergie Korendijk gereed

IMG_0868

foto: Ferry Krauweel

De gemeente Korendijk heeft op 13 november de resultaten van de zogenaamde “Brede MER windenergie” op haar website gepresenteerd.
Een lijvig rapport waarvan wij hier de belangrijkste conclusie weergeven.

 


Conclusie totaal
“Op basis van tabellen 5.3 en 5.4 kan geconcludeerd worden dat voor de 3 MW opstelling locatie E het beste scoort. De slechtst scorende locatie is G (locatie van de provincie Zuid – Holland).

Vooral de effecten van geluid, slagschaduw en landschap tellen zwaar mee in deze score. Voor de 5 MW opstellingen zijn locatie E en I gedeeld het beste. De locaties A, F en G cluster scoren gedeeld het slechtst. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat locatie E in beide gevallen het best scoort. Locatie I scoort bij de 3 MW opstelling een tweede plek en bij de 5 MW een
eerste plek en eindigt daarmee als tweede. Locatie G scoort twee keer het “slechtst”. Gevolgd door de locaties F en A.”

Om uw geheugen wat op te frissen vindt u hier de kaart met de nummering van de oorspronkelijke zoeklocaties.

De resultaten van dit onderzoek worden op dinsdag 18 november, tijdens de openbare commissievergadering in het gemeentehuis van Korendijk in Piershil gepresenteerd.

Procedureel is het inmiddels een gecompliceerd dossier.
Dit onderzoek zou na de vereiste inspraakprocedures moeten leiden tot een definitief besluit van de gemeenteraad over de plaatsing van de windmolens.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben inmiddels voorgesteld om Korendijk niet langer in de gelegenheid te stellen hier zelf een besluit over te nemen maar locatie A (Spui-Piershil) aan te wijzen als windmolenlocatie.

Provinciale Staten moeten hier a.s. woensdag 19 november een besluit over nemen. Gisteren publiceerden wij op deze website een artikel hierover naar aanleiding van een artikel in het AD/Hoeksche Waard.