Door op 25 juni 2016

Nieuwe kracht voor de dorpen na herindeling

5 juli beslissen Gedeputeerde Staten of de Hoeksche Waard gaat herindelen.
Zo’n herindeling biedt prachtige kansen voor de dorpen in de Hoeksche Waard.
Een paar weken geleden organiseerde de provincie en ‘inspiratiebijeenkomst’ om te horen hoe andere gemeenten hun dorpen versterken. In dit blog licht ik een paar van die opties toe.

Welke nieuwe kracht voor de dorpen kunnen we bereiken?
Als u aan een gemeente denkt, dan denkt u misschien wel als eerste aan het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Veelgehoorde kritiek is dat het gemeentehuis bij een herindeling vast veel verder weg komt te staan. Dat hoeft niet per se.
Natuurlijk kunnen er bijkantoren komen in de diverse dorpen, zodat je dit soort zaken nog steeds dichtbij huis kunt regelen. Maar het kan zelfs veel mooier.

Molenwaard

In de gemeente Molenwaard bestaat er geen gemeentehuis meer. Ongeveer 90% van alle producten en diensten is online beschikbaar. En is dat niet zo of lukt het even niet, dan komt de gemeente gewoon thuis bij u langs. De inwoners in Molenwaard beoordeelden de service van hun gemeente met een 9,3. Uniek in Nederland.
Ook voor de Hoeksche Waard zou dit systeem veel meer service en gemak kunnen bieden dan nu het geval is!

Zou de betrokkenheid van het gemeentebestuur bij allerlei activiteiten in de dorpen niet afnemen bij een herindeling, waardoor kleine, maar waardevolle initiatieven niet meer op gang komen?
Dat valt mee.

Peel en maas

De gemeente Peel en Maas is een interessant voorbeeld van hoe je de kracht van de dorpen na een herindeling juist kunt versterken. Zij hanteren een model met heel veel zelfsturing per dorp. In de dorpen zijn dorpsoverleggen tot stand gekomen.
De inwoners hebben per dorp een toekomstvisie geschreven. Hoe zien zij hun dorp en wat zijn hun plannen hun eigen dorp? De gemeente is heel terughoudend en wacht af waar de dorpen zelf mee komen.
Sowieso zijn in de meeste dorpen gemeenschapshuizen ontstaan, waar de inwoners zelf de exploitatie van regelen en die allerlei clubs en verenigingen goed weten te vinden. Los daarvan komen er allerlei leuke initiatieven de grond. Al dat soort plannen faciliteert de gemeente. Dat leidt ertoe dat de dorpen echt de voorzieningen krijgen waar ze zelf veel waarde aan hechten en ook nog eens dat de band tussen de inwoners onderling veel sterker wordt.

Ook in de Hoeksche Waard zou dat een interessante optie zijn. Ieder dorp is op die manier heel eenvoudig in staat om juist het karakter van zijn eigen dorp te versterken. Juist die eigenheid kan dus ook een veel prominentere rol spelen na herindeling dan nu het geval is.
De ervaring in Peel en Maas is dat inwoners heel reëel zijn in hun wensen.
Bij een herindeling is er ook veel meer geld beschikbaar voor dat soort wensen, zoals ik eerder al uitlegde in mijn blog over de financiën.

Herindeling biedt dus zonder meer heel goede mogelijkheden om de dorpen te versterken en de service van de gemeente te vergroten.