Nieuw plan recreatieterrein Hitsertse Kade gepresenteerd

Door René Krabbe op 28 april 2018

Onder grote publieke belangstelling werd tijdens de raadscommissievergadering van Korendijk, op 24 april jl., door de heer Jan-Paul Bron van Zeelenberg Architectuur in Ouddorp, een nieuw plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van het recreatieterrein aan de Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland.
Besluitvorming over dit plan moet nog plaatsvinden in de gemeenteraad.

In het hiernavolgende hebben wij de gepresenteerde beelden opgenomen.
De presentatie van het nieuwe plan voor de commissie kunt u hier nog een terugluisteren.


Met dank aan Zeelenberg Architectuur voor het beschikbaar stellen van onderstaande beelden van de presentatie in de raadscommissie.

 


Gebiedsvisie Hitsertsekade 2012 (LOLA)    Klik hier


 

 


 

 

 

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe