Nieuw plan recreatieterrein Hitsertse Kade gepresenteerd

28 april 2018

Onder grote publieke belangstelling werd tijdens de raadscommissievergadering van Korendijk, op 24 april jl., door de heer Jan-Paul Bron van Zeelenberg Architectuur in Ouddorp, een nieuw plan gepresenteerd voor de ontwikkeling van het recreatieterrein aan de Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland.
Besluitvorming over dit plan moet nog plaatsvinden in de gemeenteraad.

In het hiernavolgende hebben wij de gepresenteerde beelden opgenomen.
De presentatie van het nieuwe plan voor de commissie kunt u hier nog een terugluisteren.


Met dank aan Zeelenberg Architectuur voor het beschikbaar stellen van onderstaande beelden van de presentatie in de raadscommissie.

 


Gebiedsvisie Hitsertsekade 2012 (LOLA)    Klik hier