Door René Krabbe op 23 februari 2017

Motie geeft herindelingsbesluit Provinciale Staten extra kracht

Tijdens een drukbezochte vergadering besloten Provinciale Staten gisteren in grote meerderheid het herindelingsvoorstel voor de Hoeksche Waard te steunen.

 

 

Voorafgaand aan de vergadering werd buiten de Statenzaal al duidelijk waar 8 van de 9 insprekers het er nog eens over wilden gaan hebben.

       

    

Evenals tijdens de vergadering van de Statencommissie, op 15 februari jl., gaven de 51 gemeenteraadsleden die voorstander zijn van een herindeling, er weer de voorkeur aan om slechts één inspreker af te vaardigen. Een kwestie van goede samenwerking en onderling vertrouwen!

Hieronder nog even het overzicht van voorstanders van een herindeling binnen de Hoeksche Waardse gemeenteraden.

Deze keer voerde namens hen Maurice Pahladsingh, fractievoorzitter D66 in Oud-Beijerland, het woord.
Zijn gloedvol betoog kunt u hier hier nog eens nalezen.

Tijdens de eerste termijn van het debat werden de kaarten al aardig geschud. Statenlid Lies van Aelst (SP) kondigde een motie aan en liet het stemgedrag van har fractie afhangen van het al dan niet aannemen van de motie

In de motie werden provincie en gemeenten nadrukkelijk gevraagd de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en hun rol hierin. Burgerparticipatie, betrokkenheid en eigenheid van kernen dienen hierbij gegarandeerd te worden.

De motie vormt een zeer waardevolle aanvulling op het herindelingsbesluit, komt nadrukkelijk tegemoet aan de zorgen die er t.a.v. de herindeling leven en werd dan ook van harte gesteund door gedeputeerde Van der Sande en een grote meerderheid in de staten.

Met het besluit van Provinciale Staten is een nieuwe fase ingeluid.
Alle energie moet er nu op zijn gericht om de nieuwe gemeente  op een zo goed mogelijke manier vorm te geven.
De eerder genoemde groep van raadsleden die steeds het herindelingsvoorstel hebben gesteund, willen hier heel graag mee aan de slag: samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de provincie, maar vooral ook met de tegenstanders van herindeling.
Jelle Stelpstra, fractievoorzitter PvdA in Korendijk, verwoordt het als volgt:
“Wij hebben er zin in om die handschoen op te pakken. Zin om te gaan bouwen aan een nieuwe gemeente die nog beter functioneert  dan de vijf afzonderlijke nu.
Wij zullen op korte termijn met initiatieven komen om daarmee in gezamenlijkheid aan de slag te gaan.”


 

 

 

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe