23 november 2015

Mooi manifest van de groep “Pro Hoeksche Waard”.

Numansdorp, 23 november 2015.

Aan de leden van de gemeenteraden in de Hoeksche Waard,

De groep “Pro Hoeksche Waard” volgt met belangstelling het proces over de bestuurlijke toekomst van ons eiland. Teleurstellend is dat de meningen uiteen blijven lopen. Wij willen graag een extra overweging meegeven die u zou kunnen helpen bij het bepalen van de koers naar de toekomst van ons mooie gebied. In de wereld, dus ook in de Hoeksche Waard, is in het laatste decennium een totale vernieuwing van de samenleving waarneembaar. De komst van het internet, digitale technieken en sociale media heeft zichtbare gevolgen gehad voor onze kennis over alles wat er op de wereld gebeurt, hoe we met elkaar communiceren, hoe we onze inkopen doen en hoe we diensten afnemen van instellingen, waaronder de gemeenten.

Of we willen of niet: deze ontwikkelingen hebben invloed op ons gedrag, de kansen en de manier van werken. Bedrijven, instellingen en organisaties hebben hun werkwijze en organisatievorm daarop aangepast. Ook in de Hoeksche Waard hebben vele instellingen elkaar gevonden om goed te kunnen functioneren in de moderne tijd. Eén woningcorporatie, één bibliotheek, één welzijnsinstelling komen voort uit organisaties die een lange voorgeschiedenis kennen in eerdere kleine lokale organisaties.

De gemeenten zijn in deze veranderingen niet meegegaan. Op veel terreinen wordt er nog gewerkt zoals de hier genoemde instellingen dat voor hun eenwording deden: samenwerken. Dat betekende veel praten om het eens te worden over details. De gemeenten doen dat nu ook en zullen zich daarin herkennen. Met vijf afzonderlijke gemeenten actuele regionale vraagstukken als veiligheid, werkloosheid, industrievestiging, wmo, jeugdzorg, ouderenzorg, vergrijzing, vluchtelingenopvang, enz., enz. op te lossen, kan niet meer in deze tijd. Meer dan 150 organisaties in de Hoeksche Waard opereren al op regionale schaal.

Wij doen een dringend beroep op u om de gemeentelijke organisatie er ook één van deze tijd te maken. Met de juiste mensen is dit één slagvaardige organisatie met een duidelijke bestuurlijke structuur die voor een vitale Hoeksche Waard staat en die met behulp van de huidige mogelijkheden intensief contact heeft met bedrijven, organisaties en inwoners. De Hoeksche Waarders zijn meegegroeid met de eigenheid van deze tijd. Elk uur van de dag is contact mogelijk, met wie dan ook. Wie wacht er nog op een spreekuur?

We roepen de 35 gemeenteraadsfracties op om niet in het verleden te blijven hangen, terwijl veruit de meeste inwoners van onze regio meegaan in de voortschrijdende ontwikkelingen. “Pro Hoeksche Waard” is een groep oud-politici, ondernemers en betrokken burgers die geen eigen belang hebben bij hun inzet. Zij willen hun kinderen en kleinkinderen laten zien dat ook zij beseffen dat de tijd veranderd is. Wij vragen u dan ook niet te kiezen voor de korte termijn en/of uw eigen rol daarin. Wij vragen u nu de keuze te maken die voor toekomstige generaties de beste is.
Namens “Pro Hoeksche Waard”,

J.W.J. Kolf, woordvoerder
(Fortlaan 1B, 3281 KA Numansdorp) 

C.c.:
– leden Provinciale Staten Zuid-Holland,
– ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
– media.