Door op 22 februari 2016

Massale premature bomenkap in Torensteepolder op het laatste moment verijdeld

‘Nog voordat het bestemmingsplan Torensteepolder 2015 door de Raad van State onherroepelijk is verklaard begint de projectontwikkelaar Midstate volgende week (wk 8) met een grootscheepse kaalslag in de Torensteepolder.’
Zo luidde afgelopen vrijdag de aanhef van mijn concept blog.


Totdat er op vrijdag in de namiddag een bericht van de gemeente Cromstrijen kwam……….


Een stukje geschiedenis

Voor de meeste Numansdorpers zal het nog scherp op het netvlies staan. De heimelijke en naar nu blijkt, zinloze kap van 160 populieren op de dijk tussen het Hollands Diep en de Molenpolder.

De Numansdorpse fotograaf Martin van der Giesen legde toen de situatie voor en na de kap op een dramatische wijze vast.

Molenpolder bomen

Zicht op de Molenpolder 2008

Molenpolder na kap

Zicht op de Molenpolder 2009

Op 18 maart 2009 publiceerde het AD/Hoeksche Waard hierover een groot artikel.
Klik op de foto voor een leesbare vergroting of gebruik deze link.

AD 18.03.2009

Inmiddels weten we dat het waarschijnlijk nog minimaal enkele decennia zal duren voordat er in het betreffende gedeelte van de Molenpolder woningen gebouwd zullen worden…………


Zo ook liggen de illegale ontgravingen in de Torensteepolder de meeste inwoners ongetwijfeld nog vers in het geheugen. Zo niet dan kunt u uw dit via deze blog nog eens opfrissen.

De bevoegde gezagen hebben de ook weer heimelijk uitgevoerde werkzaamheden als illegaal bestempeld.
Het college is het gelukt de zaak zodanig te traineren, dat zij onder het “handhaven” zijn uitgekomen doordat het nieuwe bestemmingsplan nu door de raad is vastgesteld.


Een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen week.

Tekening bomenkap TorensteepolderOp maandag 15 februari publiceerde de gemeente Cromstrijen het bericht op haar website dat binnen drie maanden projectontwikkelaar Midstate zal beginnen met het rooien van bomen in de Torensteepolder.

Als argument voor deze massale bomenkap werd genoemd dat “de worteling van de bomen zorgt voor een onregelmatig wegdek” (van de Torensteepoldersekade).

In bijgaand plaatje is in oranje aangegeven welke bomen gerooid gaan worden.

Aangezien de bomen niet op de gemeentelijke ‘bomenlijst’ staan, is er geen vergunning nodig, zo schrijft de gemeente.
Over een eventuele vergunning in het kader van de Boswet werd niet gerept.

Overigens plaatste de gemeente het bericht de afgelopen week niet in Het Kompas.

De bomen die u op onderstaande foto ziet (gemaakt vanaf het gemaal aan de Fortlaan kijkend richting het dorp), maken alle deel uit van het kapplan !

Torensteepolder bomen

Foto: Google Streetview, technisch bewerkt door Martin Van der Giesen.

 

Midstate kapt

Op donderdag 18 februari verscheen in het AD/Hoeksche Waard het bovenstaande bericht. (klik hier voor een leesbare versie)

De bevolking werd wakker geschud en een aantal van hen ging bellen en mailen naar het gemeentehuis.
Er werden vragen gesteld en kritiek geuit op het genoemde argument van verkeersveiligheid ter plaatse van de Torensteepoldersekade vanwege de boomwortels; ook werden er suggesties gedaan om de vermeende problemen op een andere manier op te lossen.
De gemeentewoordvoerster bedacht in allerijl nog nieuwe argumenten, zoals de onverkoopbaarheid van toekomstige bouwkavels vanwege de schaduwvorming van de hoge bomen en het naderende vogelbroedseizoen.
Werd er in het bericht op de site van maandag nog meegedeeld dat de kap binnen 3 maanden zou aanvangen, de woordvoerster wist inmiddels te vertellen dat Midstate reeds maandag 22 februari (!) met de kapwerkzaamheden een aanvang zou nemen.

Enkele bewoners trokken de stoute schoenen aan en namen contact op met Midstate.

Het zou toch onbestaanbaar zijn dat, als straks de bestuursrechter van de Raad van State voor de tweede keer het bestemmingsplan Torensteepolder vernietigt, de ca. 200 beeldbepalende, 40 jaar oude, bomen reeds van de aardbodem zijn verdwenen !

Vrijdagmiddag om 15:15 hr bereikte één van de bezwaarmakers een mailtje vanuit het gemeentehuis dat er overleg is geweest met Midstate en dat de bomenkap “van de baan” is.

Dit was gelukkig nog ruimschoots op tijd voor de zaterdag-editie van het AD/Hoeksche Waard.
Zaterdagochtend om 11:30 hr mocht ik zelf met het goede nieuws even inbreken bij het radioprogramma Nieuwsradio Hoeksche Waard, zodat veel inwoners enigszins opgelucht aan hun weekend konden beginnen.

 

Epiloog

Mijn mening over de gehele gang van zaken rond het ‘Plan Zuid’ als geheel, is genoegzaam bekend.
Ik heb dit informatieve beeldverhaaltje willen schrijven opdat eenieder zijn/haar eigen oordeel kan vellen over deze derde (tactische) blunder op een rij.