28 november 2014

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Onder de kop ‘Gemeente Cromstrijen is brieven van inwoner beu’ besteedde het Algemeen Dagblad op 24.11.2014 aandacht aan de uitspraken van wethouder Hans Flieringa (VVD) tijdens de vergadering van de Commissie RBZ op 18 november jl.
Het bewuste krantenartikel kunt u hier nalezen.

Isaac van der GiesenRaadslid Izaäk van der Giesen(Cromstrijen 98) vroeg tijdens de rondvraag van de commissievergadering, naar aanleiding van één van de laatste brieven  van de betreffende inwoner, de heer John Zeilstra, aan het College: “Hoe ga je nu met zo’n burger om ?”
Als inleiding van zijn vraag stelde Van der Giesen dat er toch vanuit gegaan mocht worden dat het college alle (eerder) gestelde vragen ‘naar vermogen en naar waarheid’ had beantwoord.

Hans FlieringaWethouder Hans Flieringa (VVD) deelde in antwoord op deze vraag mee dat de heer Zeilstra het gemeentebestuur de afgelopen 2,5 jaar met 100 brieven heeft ‘bestookt’.
Hij gebruikte daarbij de term: “excessief” en kondigde aan te laten uitrekenen wat het de gemeente heeft gekost om alle vragen van de heer Zeilstra te beantwoorden.

De heer van der Giesen heeft kennelijk niet de moeite genomen het dossier te bestuderen. Dan had hij kunnen constateren dat veel vragen wellicht ‘naar vermogen’ maar in eerste instantie zeker niet afdoende waren beantwoord.

De toezegging van wethouder Flieringa, dat hij gaat laten uitrekenen wat het de gemeente gekost heeft, is niet alleen zeer denigrerend naar de heer Zeilstra, maar ook bizar.
De kosten voor inspraak en het creëren van draagvlak behoren tot de zogenaamde planvoorbereidingskosten. Keer op keer heeft het college de raad voorgehouden dat alle planvoorbereidingskosten voor het plan ‘Torensteepolder’ in Numansdorp door projectontwikkelaar Midstate zouden worden betaald. Een waterdicht contract lag aan deze toezegging ten grondslag. De uitslag van het rekenwerk van Flieringa kan dus niet anders luiden dan: ‘nul komma nul’

Waar het college mee bezig is sinds de uitspraak van de Raad van State op 2 juli 2014, daar kunnen we alleen maar naar raden. De toezegging dat de gemeenteraad in alle openbaarheid in november geïnformeerd zou worden is niet nagekomen.

Overigens is er, bijna 3 maanden na dato, nog steeds geen antwoord op de vraag van John Zeilstra over de rechtmatigheid van het “mysterieus gegraaf in de Torensteepolder” !

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven door René Krabbe.
Reacties kunt u zenden naar webmaster@pvdahoekschewaard.nl

Eerdere berichten op deze site over Plan Zuid vindt u hier.