30 oktober 2014

Kansen alternatieve windmolenlocaties Korendijk verkeken ?

Op de website van de provincie Zuid-Holland treffen we op woensdag 29 oktober het onderstaande artikel aan.

In het kort gezegd komt e.e.a. er op neer dat het lopende onderzoek naar een vijftal mogelijke windmolenlocaties, dat in opdracht van het gemeentebestuur wordt uitgevoerd, waarschijnlijk een zachte dood zal sterven. 
Wij zullen u op onze website de komende dagen op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. dit dossier.
 
Klik hier voor het artikel in het ADHW “Provincie zet Korendijk definitief buitenspel” d.d. 30.10.2014
 

Windenergie: inpassingsplan Korendijk

29 oktober 2014 – Gedeputeerde Staten hebben gisteren besloten een inpassingsplan op te stellen voor de locatie Spui-Piershil in de gemeente Korendijk. Dit op verzoek van een partij die hier met windenergie aan de slag wil. Korendijk weigert medewerking te verlenen aan het plaatsen van windturbines op de genoemde locatie.

Windmolens

Het kader voor het inpassingsplan is de Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland, die op 6 november 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Andere gemeenten werken wel samen met de provincie om de opwekking van windenergie mogelijk te maken op een aantal aangewezen locaties. Het gaat tot nu toe om de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Katwijk, Strijen en Zwijndrecht. Deze gemeenten gaan zelf vergunningen verlenen aan exploitanten van windturbines. De provincie heeft haar bevoegdheid om dat te doen gedelegeerd aan deze gemeenten.

Overzicht over de hele provincie

In de provincie Zuid-Holland moeten initiatiefnemers de ruimte krijgen om in 2020 gezamenlijk ten minste 735,5 MW aan windenergie op te stellen. Het vermogen van bestaande windturbines is daarbij inbegrepen. Deze hoeveelheid opgesteld vermogen is in IPO-verband afgesproken en is onderdeel van een nationale doelstelling om 6000 MW aan energie met behulp van wind op te wekken. Een groot deel van de 735,5 MW levert de Rotterdamse haven, die ruimte gaat bieden aan circa 300 MW opgesteld vermogen. Goeree-Overflakkee, waarmee donderdag 31 oktober een overeenkomst wordt gesloten, treft planologische voorbereidingen voor in totaal – bestaande en nieuwe turbines – 225 MW aan opgesteld vermogen. Het resterende deel van de opgave moet elders in de provincie worden gerealiseerd.

Provinciale prioriteit

Het beperken en verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijke randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van de regionale economie. Dat geldt in het bijzonder voor de 2 belangrijkste sectoren van Zuid Holland – de havengerelateerde bedrijvigheid en de tuinbouw – die beide zeer energie-intensief zijn. Energiebeleid is daarmee ook een economische prioriteit van de provincie Zuid-Holland.