29 juli 2017

Jebroer smakeloos? In ieder geval van harte welkom in de Hoeksche Waard!

Over smaak valt niet te twisten.
Tijdens het schrijven van dit blog kwamen we erachter dat ook onze eigen muzieksmaken wel wat verschillen. Geen van ons is uitgesproken fan van Jebroer.
Wij vinden zijn teksten niet echt briljant en ook op de muziek zelf valt veel af te dingen.
Maar daar gaat het dus niet om!

Waar je wel over kunt twisten, is de vraag of je het liedje ‘Kind van de duivel’, de artiest Jebroer of zelfs het hele festival SUNGLOW zou moeten verbieden.
Het CDA in Binnenmaas vindt dat Jebroer niet welkom is in de Hoeksche Waard en heeft het College van B&W dan ook gevraagd zijn optreden te voorkomen.De SGP in Binnenmaas vindt inmiddels zelfs dat heel het festival SUNGLOW maar beter helemaal kan wegblijven van recreatieoord Binnenmaas !

Dat gaat ons veel te ver. In het bewuste nummer, dat eerder ophef veroorzaakte in Ouddorp en Hardinxveld, zingt Jebroer: ‘Ik ben een kind van de duivel’.
Wij kunnen ons voorstellen dat mensen dat aanstootgevend vinden en zo’n tekst als heel vervelend ervaren.
Culturele uitingen mogen in ons land echter choqueren.
Dat is absoluut geen reden om die dan maar te verbieden.
Het is gelukkig niet aan de politiek om te oordelen over cultuuruitingen, zolang die niet leiden tot haat of geweld.
Dat geldt temeer nu SUNGLOW  een festival is voor meerderjarige bezoekers, die daarvoor ook nog eens een kaartje moeten kopen.
Het is dus niet zo dat onschuldige kindertjes ineens onverwacht op straat geconfronteerd kunnen worden met schurende teksten.
Nee, het gaat hier om volwassenen die zelf de keuze kunnen maken of ze naar dit optreden willen komen luisteren en zelfs bereid zijn om daarvoor een kaartje te kopen.

‘Kind van de duivel’ is op dit moment een enorm populair liedje. Met bijna 18 miljoen views op Youtube en een nagenoeg uitverkocht SUNGLOW  vinden heel veel mensen dit nummer blijkbaar aantrekkelijk om te beluisteren.
Wij zien niet in waarom een conservatief smaldeel dit vervolgens zou mogen verbieden. Dat is wat anders dan het geven van jouw mening; dit is het opleggen van je mening aan anderen.
Daar zou het gemeentebestuur van Binnenmaas zich niet voor moeten lenen.

Los van de vraag hoe je het nummer kwalificeert, is het ook nuttig om te bekijken wat daarover in Nederland juridisch is geregeld.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft al in 1976 gesteld dat vrijheid van meningsuiting niet alleen geldt voor denkbeelden die veel mensen aanhangen, maar juist ook als iets ‘shock, offend or disturb’.
De vraag of mensen de uiting van Jebroer schokkend vinden, is dus niet zo belangrijk. Dat mag.

In 1988 werd nog eens expliciet bevestigd dat dit zeker ook geldt voor culturele en artistieke uitingen. Volgens het EHRM draagt artistieke expressie bij aan ‘ideas and opinions which is essential for a democratic society. Hence the obligation on the State not to encroach unduly on their freedom of expression.’

Het is te simpel om vervolgens te stellen dat godslastering of blasfemie in Nederland strafbaar is. Op zich is dat juist maar de Nederlandse rechter gaat daar (terecht) heel terughoudend mee om. Choqueren mag nu eenmaal. Ook in religieuze context.
Je mag een tekst of een optreden smakeloos vinden. Dat is volgens ons echter lang niet genoeg reden om als gemeentebestuur een optreden te verbieden.
Informeer mensen over jouw mening, roep op om niet te gaan, haal de EO-jongerendag naar het recreatieoord om een daad te stellen… dat is allemaal prima.
Maar verbieden? Kom op zeg, dat gaat veel en veel te ver.
Dat is het opleggen van jouw wil aan anderen.
Gemeentebestuur houd je rug recht!

Overigens schrijft een bevriende muziekkener ons het volgende.
“Jebroer en een groep soortgelijke rappers maakt ‘feestrap’ met teksten die het feesten promoten en die ouders op de kast jagen. Een ideale combinatie. Vroeger was dat met Elvis, Rolling Stones, Sex Pistols, housemuziek, Nirvana etc. en daarin is niet veranderd.”
Kortom: weinig nieuws onder de zon en zeker niets om ons zorgen over te maken!

Tot slot hopen wij dat de bezoekers van SUNGLOW van een schitterend festival genieten en dat de tegenstanders van Jebroer daar verder niets van merken.

Jan Maarten Dank
René Krabbe

Jelle Stelpstra

(PvdA Hoeksche Waard)