Hoeksche Waard moet armoedevrij !

12 januari 2021

Met dit motto heeft ons gemeenteraadslid Mark de Koning tijdens beeldvormende raadsvergadering ‘Sociaal domein/duurzaamheid & economie’ op 5 januari januari jl. een zogenaamd initiatiefvoorstel ingediend.
Een unieke stap in de geschiedenis van de gemeente Hoeksch Waard.
De aanleiding hiervoor vormt het feit dat het college van B&W tot nu toe steeds met argumenten nieuwe argumenten komt de vaststelling van een beleidsplan ‘Armoedebeleid’ aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Voor  de oordeelsvormende vergadering van  12 januari staat het initiatiefvoorstel wederom op de agenda.

De vergadering vangt om 19:30 aan.
De agenda en de vergaderstukken vindt u hier.

De eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering staat gepland voor 26 januari.
De agenda voor deze vergadering is nog niet gepubliceerd.