6 oktober 2015

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan !

Woensdag 7 oktober is het Decent Work Day
Een dag waarop de PvdA laat zien dat goed en eerlijk werk ons menens is.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de PvdA goed en eerlijk werk steeds een stapje dichterbij brengt:

Meer werkzekerheid voor werknemers
De PvdA is trots op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Drie langgekoesterde wensen van de PvdA komen in vervulling. Hiermee maken we een einde aande doorschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt en we zetten samen met de sociale partners in op goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werk. Goed en fatsoenlijk werk is immers de beste sociale zekerheid.

De Wet Aanpak Schijnconstructies
Met deze wet, komt ‘gelijk loon voor gelijk werk’ een flinke stap dichterbij. Uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing van bijvoorbeeld Nederlandse bouwvakkers of vrachtwagenchauffeurs bij de inzet van buitenlandse werknemers worden hiermee tegengegaan.

Alle (jong)volwassenen gelijk loon voor gelijk werk
Het minimumloon voor 18-jarigen is een stuk lager dan voor iedereen boven de 23. Dat vinden we onrechtvaardig. Daarom pleit ons kamerlid Roos Vermeij samen met Linda Voortman (GroenLinks), Sadet Karabulut (SP) voor het afschaffen van het lagere minimumjeugdloon.

Overeenkomst voor verbetering textielsector Bangladesh
Samen met Canada en het Verenigd Koninkrijk heeft Lilianne Ploumen een overeenkomst getekend met de Internationale Arbeidsorganisatie ILO om de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh te verbeteren. Geen overbodige luxe.

Juist wel regels nodig ter bescherming werknemer
Er zijn Europese regels nodig om de rechten van werknemers te beschermen. Deze mogen niet zomaar worden afgeschaft wanneer die als lastig worden ervaren door bedrijven, schrijft PvdA Europarlementariër Agnes Jongerius, samen met Dennis de Jong (SP) en Catelene Passchier (FNV) in een opiniestuk in Trouw.

Gelijke rechten voor vrouwen
Anno 2015 hebben vrouwen nogsteeds een achterstand op de arbeidsmarkt. Er moet een eind gemaakt worden aan het ‘old boys network’. Jet Bussemaker in het kabinet, en Henk Nijboer en Keklik Yücel in de Kamer, maken zich hier hard voor.

Schoonmakers nu definitief in dienst
Niet meer loon per meter, maar per maand. Eindelijk worden schoonmakers niet langer ingehuurd voor de laagste prijs via een extern bureau, maar werken ze gewoon in vaste dienst.

Meer geld voor beschutte werkplekken
Werk is meer dan alleen een salaris, het geeft structuur en betekenis aan je leven. Dat is zeker ook van belang voor diegenen voor wie het minder vanzelfsprekend is om gewoon tussen collega’s aan het werk te zijn. John Kerstens heeft zich, met succes, hard maakt voor deze beschutte werkplekken.

Bestrijd arbeidsmarktdiscriminatie
Discriminatie op de arbeidsmarkt moet met kracht worden bestreden. Talentvolle jongeren kunnen door discriminatie worden beperkt in hun toekomstmogelijkheden. Dat mogen we nooit accepteren en de PvdA zal dit altijd bestrijden. Dankzij het actieplan Arbeidsmarktdiscriminatievan Lodewijk Asscher maken we goede stappen.

Topinkomens niet vanzelf naar beneden. PvdA helpt een handje
Op aandringen van de PvdA is op 1 januari de strengste wet op topinkomens in de (semi-) publieke sector in Europa ingevoerd.