25 mei 2015

Gemeenten moeten de verliezen op hun grondposities in één keer nemen.

“Gemeenten zouden in één keer hun bouwgrond moeten herbestemmen voor park of landschap en de daarmee gepaard gaande boekverliezen moeten nemen”.
Tot deze interessante  conclusie komt Rudy Stroink, vastgoedexpert, in zijn betoog voor het Financieele Dagblad.
Hoewel de gesignaleerde problemen zich natuurlijk niet in dezelfde mate in alle gemeenten voordoen, kan de gesuggereerde oplossingsrichting een belangrijke rol spelen in het ruimtelijk ordeningsdebat in de Hoeksche Waard.

Het FD-artikel kunt u hier lezen.