Fractie PvdA HW op werkbezoek.🌹

10 december 2019

Tussen de vele raadsbijeenkomsten door heeft de (nog betrekkelijk kleine 😉) fractie van de PvdA de afgelopen week de volgende werkbezoeken afgelegd.

Op vrijdag 6 december brachten Piet Westdijk en Mark de Koning een bezoek aan de Voedselbank in Oud Beijerland. Zo’n 160 gezinnen uit de gehele Hoeksche waard maken gebruik van de Voedselbank.  Volgens vrijwilliger Kees de Geus gaat het soms mensen met  schulden maar kan het ook gaan om mensen die werken entoch moeite hebben om de eindjes a aan de elkaar te knopen. Waarschijnlijk zijn er nog meer gezinnen die gebruik zouden willen maken van de Voedselbank maar de stap nog niet durven te zetten. Zoals andere Voedselbanken in Nederland maakt de Voedselbank Hoeksche Waard gebruik van het concept van een mini supermarkt. Het werk van de Voedselbank is belangrijk in het bestrijden van armoede.

Het voorkomen van armoede is daarbij natuurlijk het belangrijkste.

Op maandag 9 december bracht de fractie een bezoek aan de Hoeksche huiskamer in cultureel centrum de drie Lelies Puttershoek. Piet Westdijk en Mark de Koning spraken ondermeer met Marcella Boet, coördinator van de HoekscheHuiskamers en Arie in ’t Veld , vrijwilliger.

De Hoekse huiskamers zijn plekken waar met name ouderen  elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier wordt er iets gedaan tegen de eenzaamheid, kunnen hulpvragen in een vroeg stadium worden herkend en besproken. De sociale makelaars van Welzijn Hoeksche Waard kunnen met betrokkene aan de slag met deze hulpvragen.

De deelname aan de Hoeksche huiskamer is gratis alleen wordt er een bijdrage gevraagd voor de lunch. Niet alleen ouderen nemen deel aan de huiskamer maar ook werkzoekenden en statushouders. We  hebben gesproken over de werkzaamheden, de financiering, het vervoer en over wensen en plannen voor de toekomst. De fractie is zeer positief over de werkzaamheden van de HoekscheHuiskamers.