Door René Krabbe op 7 december 2016

Forse kritiek op burgerpeiling in Korendijkse Raad

Het Korendijkse PvdA-raadslid Jelle Stelpstra heeft dinsdagavond in de raadsvergadering veel kritiek geuit op de burgerpeiling die gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden.
Hij vindt de burgerpeiling te laat nu de gemeenteraden niet meer over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard gaan. De provincie heeft de regie overgenomen.

Daarnaast vindt Stelpstra de vraag of inwoners voor of tegen herindeling zijn, niet zinvol. De keuze is immers tussen een herindeling of een versterkte samenwerking met een vierde bestuurslaag.
Stelpstra vindt het misleidend dat die optie niet in de vraagstelling is verwerkt.

Stelpstra vond ook het communicatieplan over de burgerpeiling onvoldoende. “Alleen de procedure van stemmen toelichten, is niet voldoende.
Ik wil graag dat de inwoners goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. Dat kunnen we bijvoorbeeld bereiken door een flyer te bezorgen en een debat te organiseren.”
De pogingen van Stelpstra om het plan te beïnvloeden, bleken tevergeefs. Een meerderheid van CDA, SGP en GBK stemde het amendement weg.

In een stemverklaring over de burgerpeiling zei Stelpstra: “Een burgerpeiling of referendum is misschien wel het meest democratische instrument dat je kunt inzetten.
Maar als je dat inzet op het moment dat je zelf al niets meer over de uitslag te zeggen hebt, en als je de vraag zo eenzijdig formuleert dat ‘ie niet meer over de werkelijke keuze gaat, en als je niet bereid bent om bij zo’n peiling ook te investeren in een goede informatievoorziening, dan houd je onze inwoners voor de gek.
Op die manier verwordt de peiling van het meest democratische instrument dat je kunt bedenken, tot een grote show om een nietszeggend nepmandaat van onze inwoners te verkrijgen. Ik stem tegen.”


Het ingediende amendement dat slechts op de steun kon rekenen van de fracties van VVD, GroenLinks en D66.

amendement-burgerpeilingHet aangenomen raadsvoorstel vindt u hier.


 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe