1 juli 2015

Detectives Investiga in de Hoeksche Waard voorlopig op non-actief

Het bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard verstuurde vanochtend het hiernavolgende persbericht.

PERSBERICHT

Afgelopen week heeft de rechtbank van Rotterdam uitspraak gedaan over de wijze waarop het extern bureau Investiga ingezet wordt betreffende handhaving/fraudeaanpak bij de gemeente Langsingerland.

Met betrekking tot deze uitspraak het volgende.
1.De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) houdt zich aan de thans geldende wet- en regelgeving.
2.De RSDHW houdt bij de werkwijze rekening met ter zake doende jurisprudentie.
3.Thans zijn drie zaken onder de rechter en komen op zitting bij de meervoudige kamer. De zitting is 4 september 2015.
De zaken zijn min of meer te vergelijken met de zaken van Langsingerland.
4.In afwachting van de uitspraak van 4 september 2015 zal de RSDHW geen nieuwe zaken ter hand nemen. Lopende zaken worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Namens het bestuur van de RSDHW
Geraldo Janssen

De PvdA Hoeksche Waard is content met het feit dat de RSD hiermee de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt.