21 januari 2015

De Hoeksche Waard krijgt nog één jaar om de provincie duidelijkheid te verschaffen over haar bestuurlijke toekomst.

déWeekkrant.nl

Op 21.01.2015 stond op de ditale weekkrant van het Kompas het volgende artikel.

 

De man is er, de wil is er, de moed is er’

21 jan 2015

De Hoeksche Waard krijgt nog één jaar om de provincie duidelijkheid te verschaffen over haar bestuurlijke toekomst. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van een vertegenwoordiging van Provinciale Staten met 10 Hoekschewaardse raadsleden en de 5 burgemeesters in het Museum Hoeksche Waard. ‘En daarmee legt u zichzelf een zware claim op’, merkte ChristenUnie statenlid Chris Schaapman op.

In het Hof van Assendelft in Heinenoord vergaderden woensdagmorgen een statencommissie en afgevaardigden van de Hoekschewaardse politiek over de voortgang van de bestuurlijke toekomst op het eiland. Foto: Conno Bochoven

door Conno Bochoven
Hoeksche Waard – De statencommissie Bestuur en Middelen uit Provinciale Staten sprak over de ontwikkelingen rond de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. De vijf gemeenteraden hebben besloten dat onder leiding van een stuurgroep bestaande uit raadsleden onderzoek wordt gedaan naar de effecten van een eventuele herindeling en die van een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. De vijf gemeenten denken tot kerst nodig te hebben om met een antwoord en een gezamenlijk besluit te komen. Tijdens de bijeenkomst werd nog eens duidelijk dat de provincie dan toch echt eens een keer hom of kuit wil en allerminst gerust is op een éénduidig standpunt.

Statenlid Rense Weide (VVD) gooide meteen maar de knuppel in het Hoekschewaardse hoenderhok door het proces als ‘tergend langzaam’ te kwalificeren. Hij vroeg zich af of en hoe de lokale partijen de uitkomst zullen onderschrijven, en hoe het zit met nu al nadenken over het gelijktrekken van de onderlinge tarieven. Dat schoot Peter van Loo (CDA Binnenmaas) verkeerd. ‘Dat zou betekenen dat we dus al van een herindeling uitgaan.’ Johan Matze (SGP Korendijk) benadrukte dat juist het feit dat alle 34 fractievoorzitters in de stuurgroep zitten voorkomt dat er aan het eind verrassingen bij de conclusies zullen zijn. ‘Dan had je tussentijds je mond open moeten doen.’ Volgens Matze is er tevens bijna een projectleider benoemd. ‘Geef ons nou een jaar voor een voldragen besluit. De man is er, de moed is er en de wil is er om hier samen uit te komen’. De VVD statenleden staken de loftrompet over Goeree waar een recente herindeling volgens Peter Overwater voor veel nieuw elan en zelfbewustzijn heeft gezorgd.

De dwingende houding van een aantal statenleden irriteerde veel raadsleden. ‘Alsof we ziek zijn en een dokter weigeren’, mopperde Matze. Marga van Hulst (Gemeentebelangen Korendijk) beviel het ook niets. ‘De provincie moet eens ophouden met duwen, geef ons de tijd.’ Volgens Adriaan van der Wulp (SGP Binnenmaas) ‘zet dat geduw alleen maar de nekharen overeind.’ Een meerderheid van de statencommissie lijkt de Hoeksche Waard dit jaar nog te gunnen maar dan moet er echt iets komen. ‘Besef wel dat als de Hoeksche Waard geen antwoord heeft, de regie naar de provincie gaat’, waarschuwde VVD’er Floor Vermeulen nadrukkelijk. Dat viel PvdA’er Hillebrand bij. ‘Hoe er éénduidige argumentatie met 34 mensen moet komen zie ik nog niet gebeuren.’ Als dat inderdaad zo zou zijn, hebben we een brevet van onvermogen verdiend’, vond Arnold de Man (VVD Strijen). Dat ziet Van der Wulp beslist niet gebeuren. ‘Als we er nu nog niet uitkomen zouden we toch geen knip voor onze neus waardzijn?’

Lokalo’s
De rol van de lokale partijen was nadrukkelijk onderwerp van gesprek bij de vergadering met de statenleden. Want wat doen die met de uitkomsten van het onderzoek, vroegen de statenleden zich af. Zorgvuldigheid staat altijd voorop, benadrukte Dick Polderdijk van Cromstrijen ‘98. ‘Je zult draagvlak bij de burger moeten hebben anders werkt het tegen je. En als de uitkomsten van het proces gefundeerd zijn sluit Cromstrijen’98 zich daar bij aan. Waar het vooral om gaat is dat het voor de burger een verbetering is, in de eerste plaats in ons geval voor Cromstrijen, want daar zitten we voor. Maar ook de vraag wat het betekent voor de hele Hoeksche Waard.’ Marga van Hulst (GBK) vond dat herindeling ‘een verbetering voor alles en iedereen’ moet zijn.
Dat er op bestuurlijk terrein iets moet gebeuren, staat voor iedereen in de Hoeksche Waard wel vast. Dat benadrukte ook Miranda den Tuinder (D66 Cromstrijen). ‘De dingen blijven niet zoals ze zijn. Kijk alleen maar naar de decentralisaties en alle taken die gemeenten erbij krijgen. Daar was tien jaar geleden nog helemaal geen sprake van. De voorzieningen veranderen, dat is financieel voor een individuele gemeente op termijn niet meer te doen.’