Door René Krabbe op 20 april 2016

CONNEXXION laat geen gras groeien over klachtenregen nieuwe dienstregeling HWGO

Zeer verrast namen wij kennis van het persbericht d.d. 19 april jl. van Connexxion dat zij per 8 mei 2016 een nieuwe dienstregeling invoeren voor het busvervoer in de regio Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee.

In dit persbericht wordt aangekondigd dat de dienstregeling van 11 december 2015 is aangepast op basis van de eerste ervaringen en op verzoek van scholen en reizigers. In het persbericht staan de buslijnen genoemd waarvoor de wijzigingen worden doorgevoerd.
In een artikel op hun website wordt per lijn aangegeven wat er gaat veranderen.

Onze verrassing is met name ingegeven door het feit dat eerst op 11 mei a.s. de Provinciale Statencommissie Verkeer en Milieu de evaluatie van de nieuwe dienstregeling vanaf medio december vorig jaar zal bespreken.

Wij vermoeden dat deze onverwachte actie van Connexxion mede is ingegeven door het feit dat algemeen bekend is dat onze taskforce de meer dan 350 klachten die op ons meldpunt binnenkwamen, zal inbrengen in de vergadering van 11 mei.
De wijzigingen in de dienstregeling komen zeker tegemoet aan een aantal van de geuite klachten.
Het was te kort dag om al een uitgebreide analyse uit te voeren. Dit zal de de komende weken gebeuren.
Eén ding weten we al zeker, lang niet alle problemen ten gevolge van de concessiewisseling worden hiermee opgelost.
Wordt vervolgd !

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe