24 juni 2017

Concept Regionale woonvisie HW 2030 gereed

De concept Woonvisie 2030 en het bijbehorend Woningbouwprogramma 2015 – 2024 zullen binnenkort ter goedkeuring resp. ter kennisname aan de 5 gemeenteraden worden aangeboden.

 

 

Het AD van 24 juni wijdde er het onderstaande artikel aan

De woonvisie kunt u hier lezen.

Het Regionaal Woningbouwprogramma 2015 – 2024, waarvan de 5 gemeenteraden dus slechts kennis kunnen nemen, vind u hier .