13 januari 2015

College Cromstrijen woedend op Commissaris der Koning

RTV Rijnmond zette op 12.01.2015 het volgende artikel online.

College Cromstrijen woedend op Commissaris der Koning

Het college van burgemeester en wethouders van Cromstrijen is boos op de Commissaris van de Koning. Deze stuurde namelijk een brief aan alle gemeenteraadsleden met het verzoek dinsdagavond niet in te stemmen met het bestemmingsplan voor de Torensteepolder in Numansdorp.

Cromstrijen wil graag een woonwijk met 176 woningen bouwen in de Torensteepolder in Numansdorp. Dit plan ligt al sinds 2013 onder vuur door de omwonenden van de polder. Ze spanden een rechtszaak aan bij de Raad van State en wonnen die in de zomer van 2014.

Enkele weken geleden maakte het college van Cromstrijen bekend het plan met enkele kleine wijzigingen toch door te zetten. De gemeenteraad praat dinsdagavond over de het bestemmingsplan.

Brief Commissaris der Koning
Vorige week vrijdag stuurde Commissaris van de Koning Jaap Smit namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een brief aan alle gemeenteraadsleden van Cromstrijen. Hierin raadt hij het de gemeenteraad ten zeerste af het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Reden hiervoor is dat de regionale woonvisie, met daarin een woonbehoefteraming en een bevolkingsprognose nog van maart 2014 zou dateren, terwijl er voor 1 juli 2015 een nieuwe moet liggen. Het bestemmingsplan zou aan de nieuwe cijfers moeten voldoen.

Burgemeester boos
Het college van Cromstrijen is woedend over de actie van Smit. In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Jan Luteijn maandag weten verontwaardigd te zijn over de handelswijze van gedeputeerde staten.

“Men heeft nagelaten ons vooraf, formeel dan wel informeel, te informeren over het voornemen om deze brief aan u te sturen. Dit druist in tegen het naar onze mening gewenste zorgvuldig bestuur waarover wij op zeer korte termijn met hen in overleg zullen treden.”

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen willen daarom dat het bestemmingsplan voor de Torensteepolder dinsdag gewoon wordt behandeld door de gemeenteraad.