3 juli 2015

Coalitie Korendijk voert samen campagne; Korendijkse burgercontactkramen groot succes

Op de zaterdagen 20 en 27 juni hebben de Korendijkse coalitiepartijen CDA, PvdA en SGP de burgers in Nieuw- en Zuid-Beijerland opgezocht.
Op de feestterreinen van “Trek de Pont” en de ‘Zomermarkt’ werd een kraam gehuurd en door raadsleden en wethouders om toerbeurt bemenst.  Ook burgemeester Servaas Stoop gaf op beide dagen acte de présence.

Een ongebruikelijke stap van de coalitiepartijen SGP, CDA en PvdA in Korendijk: twee zaterdagen achterelkaar voerden zij samen campagne. “De samenwerking tussen de drie partijen verloopt hartstikke soepel,” legt SGP-fractievoorzitter Johan Matze uit. “Onze coalitie is in Korendijk nu een jaar aan de slag en dat vonden wij een mooi moment om uitgebreid te peilen hoe we het doen. Soms bestaat een beeld dat in de politiek iedereen elkaar de tent uit vecht. Gelukkig werken wij gewoon goed samen en dat wordt ook gewaardeerd door de inwoners.”

Zaterdag 20 juni bemensten de drie partijen samen een kraam tijdens Trek de Pont in Nieuw-Beijerland en 27 juni waren ze de hele dag aanwezig op de Zomermarkt in Zuid-Beijerland. Op beide dagen gaven ook de drie wethouders en burgemeester Stoop acte de presence. Daar vroegen zij de inwoners naar zaken die goed gaan en zaken die de politiek juist zou moeten oppakken. Karoline Vorthoren (CDA) haalde daar nuttige informatie uit. “We hebben complimenten in ontvangst mogen nemen over het verlagen van de zaalhuur voor gymnastiekverenigingen. Dat is natuurlijk altijd leuk. Ik heb ook nuttige praktijkervaringen gehoord over de hulp bij het huishouden. Daar zou nog meer aandacht mogen komen voor het signaleren van andere problemen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. Daar ga ik mee aan de slag!”

Tijdens de Zomermarkt in Zuid-Beijerland waren met name de ontwikkelingsplannen van de Hitsertse Kade het gesprek van de dag. “De Zuid-Beijerlanders hadden geen goed woord over voor de plannen voor 22 dure woningen op die plek. Het bleek duidelijk dat zij veel meer hechten aan de leuke kleinschaligheid van de Kaai,” vertelt Jelle Stelpstra (PvdA). “Die kritiek nemen we serieus. Een ontwikkeling op deze schaal zal geen meerderheid vinden in de gemeenteraad.”

De drie partijen bespraken alle genoteerde opmerkingen afgelopen maandagavond. “U zult daar zeker zaken van terug horen in de algemene beschouwingen van dinsdag 7 juli,” geeft Matze aan. “We hebben nuttige informatie opgedaan en we gaan dit absoluut vaker doen!”

Flips op de grond

Vorthoren, Matze en Stelpstra bespreken de opmerkingen die de Korendijkers hebben opgeschreven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek 1

De ochtendploeg was er al vroeg bij

 

 

druk bij de coalitiekraam

Bij de coalitiekraam in Nieuw-Beijerland ontstonden levendige discussies

zomermarkt2

In Zuid-Beijerland werd er wellicht iets minder gediscussieerd…..

zomermarkt1

….. maar des te meer geschreven