Door op 26 januari 2017

Buurtsportcoach Strijen nu ook inzetbaar voor ouderen

Vorig jaar heeft de gemeenteraad in Strijen de sportnota vastgesteld. Uit hiervoor gedaan onderzoek bleek dat in onze gemeente ouderen minder aan sport doen dan gemiddeld in Nederland.
Als actiepunt is toen geformuleerd dat we moeten stimuleren dat meer ouderen aan sport gaan doen.

Daarom hebben we de mogelijkheden om de inzet van een combinatiefunctionaris sport en/of buurtcoach uit te breiden naar de doelgroep ‘ouderen’.

De ‘Brede Impuls combinatiefuncties’ is een Rijksregeling die ingezet wordt binnen het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ en dat moet leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl.
In Strijen is bijvoorbeeld ‘Sporten op het schoolplein’ en de Jeugdsportstrippenkaart een succes geweest.
De sportcoach voor ouderen moet de verbinding leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.

De gemeente Strijen maakt gebruik van cofinanciering om dit mogelijk te maken: 40% van het rijk en 60% door de gemeente of door derde partijen.

De gemeente Strijen maakt sinds 2011 gebruik van deze regeling voor combinatiefunctionarissen.
De ene combinatiefunctionaris werkt als ‘coördinator Brede School’ (legt de verbinding tussen sport, cultuur en onderwijs), de andere werkt als combinatiefunctionaris sport, ter ondersteuning van sportverenigingen en ter verhoging van de sportdeelname van de jeugd in Strijen.
En nu dus een nieuwe loot aan deze stam: de combinatiefunctionaris die deelname aan sport en bewegen door ouderen moet stimuleren.

We gaan nu met verschillende partijen in overleg om dit verder in te vullen, bijv. de lokale zorgpartners (Zorgwaard en de fysiotherapiepraktijk Strijen zijn geïnteresseerd), welzijn Hoeksche Waard en lokale sport- en beweegaanbieders (zwembad, sporthal Laco, sportschool Fitscore zijn geïnteresseerd).

Strijen beweegt!

Paulien Tanja is wethouder voor de PvdA in Strijen