13 november 2014

PvdA actie “Buurtbus Hoeksche Waard” nu ook door Provincie opgepakt

Buurtbus

Op 1 oktober jongstleden zond de PvdA Hoeksche Waard een brief aan Minister Asscher waarin de noodklok werd geluid voor het voortbestaan van de Buurtbus Hoeksche Waard. Naar aanleiding van die brief is er ook contact geweest met de 2e kamerfractie van de PvdA. Deze bereidt vragen aan de minister hierover voor.

Het probleem is in het kort dat het UWV geen toestemming geeft aan uitkeringsgerechtigden om enkele uren per week als vrijwilliger op de bus te rijden. De brief die wij aan Lodewijk Asscher zonden kunt u hier nog eens nalezen.
Naast de brief aan Asscher en het contact met de 2e kamerfractie hebben wij ook de leden van Provinciale Staten over dit probleem ingelicht.
ingrid_de_bondt_4_kleinDit heeft inmiddels geleid tot vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.
Verantwoordelijk gedeputeerde Ingrid de Bondt heeft inmiddels toegezegd bij minister Asscher aan te dringen op het versoepelen van de regels.