6 januari 2016

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard: Provincie neemt nu het heft in eigen hand.

Op 6 januari waren de 35 fractievoorzitters uit de Hoeksche Waard op uitnodiging van Gedeputeerde Van der Sande bijeen om hem te informeren over de ontstane situatie m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Opvallend was de directe en indringende wijze waarop de heer Van der Sande zowel aan de voor- als tegenstanders van een gemeentelijke herindeling zijn vragen stelde.
Tijdens de beantwoording door de diverse fractievoorzitters vroeg hij stevig stevig door.
Door beide ‘kampen’ (de zogenaamde ‘herindelers’ en de ‘samenwerkers’) werden de standpunten weer helder uiteengezet.
De hakken leken nog verder in het zand gestoken.
Wederom spraken de samenwerkers (tegenstanders van een herindeling) elkaar tegen over de wijze waarop een betere samenwerking gestalte zou moeten krijgen.
Gedeputeerde van der Sande gaf duidelijk aan dat hij waarschijnlijk een zogenaamde Ahri-procedure* zal adviseren zodat de provincie een eigen onderzoek kan starten naar de mogelijkheden voor een bestuurlijke hervorming in de Hoeksche Waard.
Wat hem betreft zou daar nog van alles uit kunnen komen.
Eén ding is dan duidelijk: de Hoeksche Waardse politiek heeft dan de regie uit handen gegeven…..

Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten hierover op zeer korte termijn een besluit nemen.
Provinciale Staten zal in haar commissievergadering van 20 januari a.s. dit besluit bespreken.

Namens alle 24 fractievoorzitters, die op 17 december jl. vóór herindeling hadden gekozen, werd de gedeputeerde na afloop door Arnold de Man (fractievoorzitter VVD-Strijen) een brief overhandigd waarin hem wordt verzocht om op zo kort mogelijke termijn de Arhi-procedure te starten voor de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard, met als uitgangspunt één te vormen gemeente per streefdatum januari 2018 doch uiterlijk 2019.

Deze brief vindt u hier

  • = Wet Algemene regels herindeling.
    Voor de liefhebbers is hier een link naar die wet.


Radio Rijnmond

Radio Rijnmond had na afloop van de vergadering een gesprek met Gedeputeerde Van der Sande.

Het interview kunt u  hier beluisteren 

 

Verslag met dank aan Jan Maarten Dank (fractievoorzitter PvdA-Binnenmaas)