21 juli 2015

Uitzwaai abonnement Arriva leidt tot Brandbrief II

Naar aanleiding van onze brandbrief van vorige week, inzake de dreigende prijsverhoging voor scholierenabonnementen, heeft ARRIVA in allerijl een nieuw abonnement op de markt gebracht, het “Uitzwaai abonnement”.

Ogenschijnlijk een aardige geste; aangezien er echter aan dit voorstel nog zeer veel haken en ogen zitten, hebben wij gemeend een tweede brandbrief te moeten zenden aan Arriva, Connexxion en Gedeputeerde Vermeulen.
Deze treft u hieronder aan

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de reacties op onze brief. 

Hoofdkantoor Arriva Nederland

Postbus 626

8440 AP Heerenveen

(tevens per e-mail)

 

Connexxion Klantenservice Openbaar Vervoer

Postbus 357

8260 AJ Kampen

 

Provincie Zuid-Holland

t.a.v. gedeputeerde F. Vermeulen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

(tevens per e-mail: secrVermeulen@pzh.nl)

 

Onderwerp                                                                                                                                         Plaats                             Datum

Oplossing voor tariefstijging voor scholieren uit de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee nog niet bereikt

Piershil                          21 juli 2015

                                                                                                     

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 juli jongstleden stuurden wij u onze brandbrief en stuurden wij een kopie daarvan naar provinciale staten van Zuid-Holland, de gemeenteraden in de Hoeksche Waard en van Goeree-Overflakkee en de pers. Daags na deze brandbrief verspreidde Arriva een persbericht waarin het bedrijf een nieuw abonnement bekendmaakt.

Namens de samenwerkende politieke partijen, kan ik melden dat wij blij zijn dat Arriva in beweging komt. Toch zijn wij nog niet tevreden en ervaren wij dat de onrust onder onze inwoners (de klanten van Arriva) nog niet is weggenomen. Nog dagelijks worden wij gebeld, gemaild en via sociale media bestookt met vragen en klachten over de abonnementen voor het komend schooljaar. Naar onze mening zijn er nog te veel zaken onduidelijk en is er nog geen situatie gecreëerd die qua tarieven vergelijkbaar is met vorig jaar.

Uitzwaai-abonnement en overgang naar Connexxion
Wij vinden het fijn dat Arriva na de ontstane commotie het Uitzwaai-abonnement heeft gelanceerd. Voor 325 euro kun je daarmee tot 12 december in de regio reizen. Enige dagen nadat deze nieuwe abonnementsvorm bekend werd gemaakt, werden ook de concrete voorwaarden voor het gebruik van dit abonnement bekend. Helaas gebeurde dat weer pas nadat er ook over dit nieuwe abonnement weer vragen en onduidelijkheden ontstonden.

De echte twijfel over de aantrekkelijkheid van dit abonnement bestaat er echter uit dat volstrekt onduidelijk is welke tarieven er vanaf december bij Connexxion gelden. Dat maakt dat door de reiziger niet kan worden beoordeeld of dit een aantrekkelijker abonnement is dan een jaarabonnement (al dan niet met collectiviteitskorting). Wij pleiten nadrukkelijk om helderheid over die nieuwe tarieven.

Collectiviteitskorting
Naast het Uitzwaai-abonnement blijft de mogelijkheid bestaan om via een beperkt aantal scholen jaarabonnementen af te sluiten met collectiviteitskorting. Merkwaardig genoeg is het aantal scholen dat daarin deelneemt een stuk kleiner dan Arriva dinsdag 14 juli aankondigde. Zo neemt er geen enkele Hoeksche Waardse school meer deel aan het collectief. Ons bereiken signalen dat dit als reden heeft, dat de scholen met teveel administratieve lasten in te korte tijd zouden worden opgezadeld.

Deze situatie leidt ertoe dat er nu voor scholieren van een heel beperkt aantal scholen een collectiviteitskortingsregeling is en andere scholieren alleen jaarabonnementen kunnen afsluiten die flink (tot 41% is ons bekend) duurder zijn dan het afgelopen jaar. Wij zijn van mening dat de beide vervoersmaatschappijen onder supervisie van de provincie tot een gezamenlijk en duidelijk voorstel moeten komen voor een betaalbaar jaarabonnement voor alle scholieren.

Ons verzoek
Wij zijn van mening dat het adequaat oplossen van de ontstane situatie geen uitstel meer duldt. Concreet betekent dit dat wij:

  • Arriva en Connexxion oproepen om op zeer korte termijn een jaarabonnement beschikbaar te stellen voor alle scholieren tegen vergelijkbare tarieven als vorig jaar, zodat geen enkele scholier financieel de dupe wordt van de nieuwe regelingen van Arriva en de overgang naar Connexxion.
  • Connexxion oproepen om op zeer korte termijn zijn abonnementstarieven bekend te maken.
  • De gedeputeerde oproepen om in het belang van onze inwoners de druk op Arriva en Connexxion op te voeren om het bovengenoemde spoedig te realiseren.

Hoogachtend,

namens CDA Korendijk, SGP Korendijk, PvdA Goeree-Overflakkee en PvdA Hoeksche Waard,

mr. drs.  J. Stelpstra, fractievoorzitter PvdA Korendijk