22 maart 2017

Bomenkap aan de Fortlaan; een ezel stoot zich in het gemeen……

Op 6 maart jl. zijn er binnen enkele uren 25 bomen gekapt langs de Fortlaan in Numansdorp.
Deze werkzaamheden zijn van tevoren niet aangekondigd en leverden voor het verkeer van en naar het Numansgors een zeer onveilige situatie op; de Fortlaan bleef tijdens de werkzaamheden opengesteld.

De gebruikelijke omleidingsroute via de Ambachtsheerenlaan dan wel de Torensteepoldersekade was achterwege gebleven.
Verontruste bewoners van het Numansgors meldden e.e.a. bij de gemeente Cromstrijen en kregen in eerste instantie te horen dat hierover niets bekend was.
Later werd één bewoner teruggebeld door de ambtelijk projectleider van het project ‘Torensteepolder’ en deze gaf aan dat alles volgens de regels verliep.
“De grond is van Midstate, de bomen stonden niet op de bomenlijst, dus mocht Midstate kappen zonder vergunning”.
De beelden spreken voor zich.

   

   

   

(Google screenshots en foto’s: ©Martin van der Giesen)

Nadat  ook het Waterschap door de bewoners was gealarmeerd zijn er twee WHD-inspecteurs ter plekke geweest. Het leed was toen al geleden……
Beide heren reageerden geschokt. De door een bewoner geciteerde uitspraken laten wij hier achterwege; ongetwijfeld zal er binnenkort een officiële bericht van het Waterschap volgen.

Veertien dagen later heeft het college van B&W  taal noch teken gegeven over deze gebeurtenissen.
De fractie van de PvdA?heeft over deze kwestie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Overigen heeft eigen onderzoek al uitgewezen dat de Fortlaan inclusief de aangrenzende sloot wel degelijk onder het zogenaamde ‘keur’ van het Waterschap staat en de bomenkap dus vergunningsplichtig is.

   

Los van de procedurele zaken vraagt de PvdA zich in alle gemoede af waarom deze bomen zo nodig gekapt moesten worden.
De Fortlaan blijft in het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de Torensteepolder, weliswaar slechts voor voetgangers en fietsers, gehandhaafd en blijft de ontsluiting van de alom geroemde nieuwe recreatieve en toeristische trekpleister, het Fort Buitensluis !


U herinnert zich ongetwijfeld nog het artikel in het AD van enkele weken geleden


De vergelijking dringt zich zeer sterk op met de zinloze bomenkap (ca. 200 stuks!) in de Molenpolder, nu precies 8 jaar geleden.