Door René Krabbe op 22 december 2015

Bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard; College van GS lijkt er al uit te zijn.

Alle colleges van B&W in Zuid-Holland hebben op 21 december van Gedeputeerde Van der Sande een notitie ontvangen met de titel: ‘Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland’. Deze notitie zal op 20 januari a.s. in Provinciale Staten worden behandeld.

 

De notitie bestaat uit twee delen:
– Deel 1: Kwaliteit van het lokaal bestuur: uitgangspunten
– Deel 2: Stand van zaken in de Zuid-Hollandse regio’s

Hoewel de notitie zeer de moeite waard is om in z’n geheel te lezen, vermelden wij hieronder alvast enkele opvallende citaten uit het eerste deel:

“Hoe ver kunnen en willen we gaan met het onderbrengen van voor burgers wezenlijke voorzieningen in gemeenschappelijke regelingen?”

“In de praktijk merken we dat interventie van provinciezijde geboden is in situaties dat:
– Er volstrekte overeenstemming is tussen de gemeenten dat bestuurlijke verbetermaatregelen noodzakelijk zijn.
– Gemeenten ook na lange tijd geen overeenstemming of gedeeld beeld kunnen bereiken over welke verbetermaatregelen nodig zijn.
In situaties dat ook na meerdere jaren geen overeenstemming tussen gemeenten kan worden bereikt, is de provincie aan zet om gemeenten te helpen de impasse te doorbreken.”

“Gemeentelijke schaalvergroting wordt als een bedreiging van de kleinschalige gemeenschap ervaren……Maar vaak is juist schaalvergroting nodig om kleinschaligheid en gemeenschapsgevoel te kunnen behouden.”

In het tweede deel wordt de stand van zaken in een aantal Zuid-Hollandse regio’s besproken.

In het geval van de Drechtraad wordt geconcludeerd dat het Drechtstedenmodel enigszins knelt met de uitgangspunten van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, met name vanwege de bedenkelijke mate van democratische legitimatie.

Over de resultaten van de recente herindeling op Goeree-Overflakke wordt met lovende woorden geschreven.

De passages over de situatie in de Hoeksche Waard spreken voor zich.
De uitspraak dat, nu de gemeenteraden er niet uit zijn gekomen, het evident is dat de provincie verplicht is de regie op zich te nemen, had gedeputeerde Van der Sande al eerder schriftelijk gedaan.

Deze nota wordt pas op 20 januari in de Statencommissie B&M behandeld. Het is te verwachten dat deze echter ook een belangrijke rol zal gaan spelen in het geplande gesprek tussen de stuurgroep OBT en Gedeputeerde Rogier van der Sande op 6 januari a.s.

Ik verwacht dat de voorstanders van herindeling met vertrouwen het Kersreces in gaan; de tegenstanders zullen elkaar waarschijnlijk in deze periode nog wel eens opzoeken.

(klik hier voor de gehele notitie)

 

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe