Door René Krabbe op 5 juli 2016

Besluit GS biedt eindelijk wenkend perspectief voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard

In een bomvol Dorpshuis Streona in Strijen maakte Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, zojuist het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard bekend. 

Jaap Smit

Als je ervan ‘onderop’ niet uitkomt moet er van ‘bovenaf’ een besluit genomen worden.
De ex-dominee/aalmoezenier leidt het verhaal in met een mooie anecdote over de opvoeding van zijn zoon en betitelde zichzelf als  ‘van bovenaf’ en zijn zoon ‘van onderop’.

Daarna gaf hij het woord aan gedeputeerdeRogier van der Sande.

rogier

Het besluit van GS luidt:

Bestuurlijke fusie voor de Hoeksche Waard !

GS zal voorstellen aan het kabinet om per 01.01.2020 te fuseren.


 

Overigens liet de gemeente Oud-Beijerland, die zoals bekend, inmiddels geheel klaar staat voor de herindeling, er geen gras over groeien. Enkele minuten na het bekend maken van het besluit, werd aan de Langeweg het eerste plaatsnaambord reeds vernieuwd.

bord Hoeksche Waard OBL
Foto: Martin van der Giesen

 

 

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe