Door René Krabbe op 16 mei 2016

Jelle Stelpstra klimt in de pen inzake de bestuurlijke toekomst

Fractievoorzitter Jelle Stelpstra van PvdA Korendijk en warm pleitbezorger in de Hoeksche Waard van een herindeling, heeft aangekondigd dat hij in de komende tijd wekelijks aan de hand van thema’s zal uitleggen waarom de PvdA in de Hoeksche Waard herindeling een betere optie vindt dan een versterkte samenwerking.

“Er is in de afgelopen tijd een hoop nieuwe informatie gekomen,” vertelt Stelpstra, doelend op het definitieve model van hoe een versterkte samenwerking eruit zou moeten zien en de financiële scan die de provincie van de beide opties heeft laten maken. “Ik vind het belangrijk om onze argumenten nog eens goed op een rijtje te zetten. De discussie sleept al jaren en ik wil graag dat iedereen kennis kan nemen van onze argumenten. Dat kan te meer nu exact duidelijk is waarin de twee opties van elkaar verschillen.” Stelpstra schetste in een interview op deze website eerder al een totaalbeeld dat goed werd ontvangen, maar waarover zeker meer valt te vertellen.

Stelpstra publiceert daarom in de komende weken drie keer een blog, met de volgende thema’s:

  • Slagvaardige besluitvorming in de Hoeksche Waard
  • Financiën: wordt het duurder of goedkoper?
  • Contact met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

De eerste blog verschijnt aanstaande zaterdag (21 mei) op deze website en de daaropvolgende blogs volgen telkens een week later.

René Krabbe

René Krabbe

René is een laatbloeier in de actieve politiek. Tegen het eind van zijn werkzaam leven als architect is hij in 2010 aan de slag gegaan als lid van de commissies ABZ en RBZ in de gemeenteraad van Cromstrijen. Na zijn verhuizing naar Zuid-Beijerland is hij sinds 2014 burgerraadslid geworden en vanaf 10.04.2018 fractievoorzitter in de voormalige

Meer over René Krabbe