Door op 27 december 2016

Op de gemeentehuizen is het rustig; zo ook in Strijen

Onze wethouder in Strijen, Paulien Tanja, neemt tijdens het Kerstreces eens even de tijd ons over een aantal onderwerpen bij te praten.

 

 


MILIEU

Grote milieuzaken spelen er gelukkig niet in Strijen. Ik vind het wel belangrijk dat er ook aandacht is voor de wat kleinere kwesties. Daarom hebben we alle bedrijven op het industrieterrein geïnspecteerd en toch wel weer een flink aantal verbeterpunten geconstateerd. Deze blijven we volgen.

We hebben regelmatig overleg met de gemeente Moerdijk, en de bedrijven die daar gevestigd zijn. Het E-nose netwerk is uitgebreid en we hebben een GC station in Strijensas staan. We kunnen zo registreren of en wanneer er schadelijke stoffen in de lucht zitten. Hoewel we er samen met de Brabantse collega’s alles aan doen om te voorkomen dat er schadelijke stoffen vrij komen.

Op deze grafiek wordt de luchtkwaliteit van uur tot uur zichtbaar gemaakt.


SPORT
De sportverenigingen hebben het momenteel lastig om het hoofd boven water te houden. Daarom heb ik de subsidie per jeugdlid vorig jaar verhoogd, de inzet van de combinatiefunctionaris verhoogd, de vrijwilligersondersteuning opnieuw onder de aandacht gebracht enz.
De combinatiefunctionaris is heel actief met sporten op het schoolplein. Ook hebben we zomers de sportstrippenkaart waarmee kinderen kunnen uitproberen welke sport hen aanspreekt. Nu ben ik bezig met de uitwerking van de sportnota waarbij ik met name wil proberen om meer ouderen in beweging te krijgen.


TAALKLAS
Vorig jaar heb ik contact opgenomen met Bert Tuk, voorzitter van CSG De Waard.
Steeds meer vluchtelingen kwamen naar de Hoeksche Waard.
Acis had inmiddels in Schenkeldijk een klas voor kinderen van het AZC, maar de andere kinderen moesten naar Dordrecht of Rotterdam. Wij wilden de kinderen graag op het eiland houden en dat is gelukt.
In Oud-Beijerland is een Taalklas gestart en deze is inmiddels vol.
Ik ben een paar weken geleden bij de kinderen langs geweest. Bijzonder onder de indruk was ik van de gedrevenheid van de leerkracht. Ze maakte op het kind gerichte methoden, ging goed om met de kinderen die getuige zijn geweest van onmenselijke situaties.
En op de vraag wat ze zou doen als ze een enorme pot met goud had… kwamen verschillende antwoorden.
Alles voor de taalontwikkeling en de psychische begeleiding van de kinderen. Binnenkort hoop ik weer eens langs te gaan om te kijken hoe het dan gaat met de kinderen, hun ouders en de leerkrachten.


WMO
Als wethouder ben je vooral bezig met beleid maken, zaken mogelijk maken. Ik vind het echter belangrijk om bij de inwoners langs te gaan die gebruik maken van bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Samen met een consulent ging ik in Strijen op huisbezoek. Het echtpaar waar we heen gingen wist goed wat ze zelf wel en niet konden. Onder het genot van een kopje koffie ging de consulent de behoeften in kaart brengen. Ook werd gewezen op de diensten die de stichting Welzijn aanbiedt, bijvoorbeeld voor vervoer. Maar ook de stichting MEE kon voor de mantelzorgers ondersteuning bieden. Het viel me op dat er best veel informatie wordt gegeven door de consulent, maar ik denk dat we er naar moeten kijken om meer op papier achter te laten. Dan kan het nog eens nagelezen worden. Na een prettig gesprek en verdere uitleg over de procedure gingen we terug naar het Gemeentehuis.